Če funkcija »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri) ne deluje v napravi iPhone ali iPad

Če se Siri ne odzove, ko rečeš: »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri), ti priporočamo, da preveriš nekaj stvari.

Preveri, ali je funkcija »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri) vklopljena

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapni »Siri« in »Search« (Poišči).
 3. Nato poskrbi, da so vklopljene naslednje nastavitve:
  • »Listen for »Hey Siri« (Prisluhni, če slišiš »Pozdravljena, Siri«),
  • »Allow Siri When Locked« (Omogoči Siri, ko je telefon zaklenjen).

Nastavi funkcijo »Hey Siri« (Pozdravljena, Siri) tako, da bo Siri prepoznala tvoj glas

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapni »Siri« in »Search« (Poišči).
 3. Izklopi nastavitev »Listen for "Hey Siri"« (Prisluhni, če slišiš »Pozdravljena, Siri«), nato jo znova vklopi.
 4. Ko se prikaže zaslon »Set Up "Hey Siri"« (Nastavitev funkcije »Hey, Siri«), tapni »Continue« (Nadaljuj).
 5. Izgovori vse ukaze, ki so prikazani na zaslonu.
 6. Tapni »Done« (Dokončano).

Če se Siri še vedno ne odziva

Siri se privzeto ne odziva, če je naprava obrnjena navzdol ali prekrita, razen če odpreš »Settings« (Nastavitve) > »Accessibility« (Dostopnost) > »Siri« in vklopiš »Always Listen for "Hey Siri"« (Vedno prisluhni, če slišiš »Pozdravljena, Siri«).

Pomoč za Siri v drugih napravah

Datum objave: