Poveži svojo rešitev Student Information System s storitvijo Apple School Manager

Več informacij o tem, katere rešitve SIS (Student Information Systems) podpira storitev Apple School Manager in kako povežeš svojo rešitev SIS, če želiš uvoziti svoje podatke.

Več informacij o tem, kaj se zgodi, ko vzpostaviš povezavo s storitvijo Apple School Manager.

Storitev Apple School Manager lahko varno povežeš s podprtimi rešitvami SIS (Student Information System). Ko vzpostaviš povezavo s svojo rešitvijo SIS, so informacije o študentu, osebju in predmetu kopirane v storitev Apple School Manager, kjer so ustvarjeni Managed Apple IDs (upravljani Apple ID-ji), lokacije in predavanja. Spremembe, ki jih narediš v svoji rešitvi SIS, samodejno posodobijo storitev Apple School Manager.

Poveži svojo rešitev SIS

Če si za uvoz informacij že uporabljal strežnik SFTP, preglej te informacije, preden svojo rešitev SIS povežeš s storitvijo Apple School Manager.

  1. Če se prvič vpisuješ v storitev Apple School Manager, se ob zagonu aplikacije prikaže Setup Assistant (pomočnik za nastavitev). Če se Setup Assistant (pomočnik za nastavitev) ne prikaže, klikni svoje ime v desnem zgornjem kotu, nato pa izberi Setup Assistant (pomočnik za nastavitev).
  2. Klikni gumb Add (Dodaj) ob razdelku Find Students (Poiščite študente), Staff (Osebje) in Classes (Predavanja) ter izberi Student Information System (SIS).
  3. V pojavnem meniju izberi svojo rešitev SIS, nato pa klikni Connect (Poveži).
  4. Vsaka rešitev SIS drugače ravna s svojimi podatki in varnostjo. Upoštevaj podrobna navodila na zaslonu, da pooblastiš svojo rešitev SIS.
  5. Vnesi manjkajoče informacije, nato pa klikni Connect (Poveži).
  6. Počakaj, da se postopek kopiranja dokonča. Ta postopek lahko traja več časa, odvisno od hitrosti povezave in količine podatkov, ki jih kopiraš.
  7. Preglej morebitne napake, ki so bile zaznane med postopkom kopiranja. Te napake boš moral popraviti v svoji rešitvi SIS.
  8. Klikni »Review [Your SIS solution Name]« (Preglej [ime tvoje rešitve SIS]), da pregledaš podatke, ki si jih dodal.
  9. Preveri, ali so podatki pravilni, nato pa klikni Confirm (Potrdi).

Ko bo prvotni uvoz dokončan, boš videl ime rešitve SIS in vsebino, ki je bila uvožena. Tvoja rešitev SIS vsakih 24 ur posodobi storitev Apple School Manager. Če dodaš v rešitev SIS novega študenta, storitev Apple School Manager za tega študenta samodejno ustvari račun in Managed Apple ID (upravljan Apple ID). Ko so te poverilnice ustvarjene, jih daš lahko v skupno rabo za imetnika računa.

Če si v preteklosti uporabljal strežnik SFTP

Na podlagi zapisov, izvoženih iz rešitve SIS, lahko uporabiš tudi strežnik SFTP za nalaganje podatkov študenta, osebja in predavanja v storitev Apple School Manager. Če si v preteklosti vsebino, naloženo s strežnikom SFTP, že uporabljal za ustvarjanje uporabnikov in predavanj, in s strežnika SFTP preklopiš na neposredno povezavo rešitve SIS, storitev Apple School Manager ustvari nove ID-je za vse tvoje uporabnike. To pomeni, da boš imel morda podvojene račune za vse uporabnike, ki so bili ustvarjeni prek strežnika SFTP. Če se želiš izogniti podvajanju, namesto neposredne povezave še naprej uporabljaj strežnik SFTP.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: