Nalaganje podatkov o učencih, osebju in predavanjih na portal Apple School Manager z odjemalcem SFTP

Če Apple School Manager trenutno ne podpira informacijskega sistema za učence (SIS) ali če nimaš informacijskega sistema za učence, lahko podatke o učencih, osebju in predavanjih naložiš na portal Apple School Manager z odjemalcem SFTP.

Ta članek je bil premaknjen v arhiv in ga Apple ne posodablja več.

Ko v orodju SIS/SFTP Assistant (Pomočnik za SIS/SFTP) nastaviš odjemalca SFTP, s portala Apple School Manager prejmeš datoteke s predlogami CSV in podatke za dostop do zasebnega strežnika SFTP. Podatke lahko izvoziš iz podprtega sistema SIS, lahko pa ustvariš datoteke v aplikaciji za preglednice, kot je Numbers. Pred izvozom iz sistema SIS se obrni na sistem SIS in se prepričaj, da je oblika zapisa pravilna za portal Apple School Manager.

Za nalaganje z odjemalcem SFTP potrebuješ aplikacijo drugega ponudnika v sistemu macOS. Če odjemalca SFTP nimaš naloženega, ga lahko najdeš v trgovini Mac App Store.

Če potrebuješ pomoč pri nastavljanju datotek SFTP, uporabi spodnje gumbe. Če za prenašanje podatkov na portal Apple School Manager prvič uporabljaš odjemalca SFTP, začni z razdelkom »Nastavitev prvega nalaganja z odjemalcem SFTP«.


Nastavitev prvega nalaganja z odjemalcem SFTP

 1. Vpiši se na portal Apple School Manager kot skrbnik, upravitelj spletnega mesta ali upravitelj oseb.
 2. Klikni svoje ime pri dnu stranske vrstice ter nato klikni »Preferences« (Nastavitve), »Accounts« (Računi), »Directory Sync« (Sinhronizacija imenika) in izberi »Enable« (Omogoči) v razdelku »SIS/SFTP«. Preden lahko nastaviš odjemalca SFTP, moraš preveriti domeno.
 3. Klikni »Find Students, Instructors and Classes« (Poišči učence, učitelje in predavanja).
 4. Klikni »Set Up SFTP« (Nastavi SFTP).
 5. Apple School Manager ustvari URL, uporabniško ime in geslo, ki se uporabljajo pri nalaganju datotek. Te podatke uporabi za konfiguracijo odjemalca SFTP.
 6. Klikni »Download Templates« (Prenesi predloge).
 7. V razdelku »Filling Out Data Files« (Izpolnjevanje podatkovnih datotek) preberi navodila za uporabo predlog.
 8. Ko so podatkovne datoteke izpolnjene, ustvari arhiv ZIP z vsemi šestimi datotekami. V aplikaciji Finder lahko izbereš datoteke in nato v meniju »File« (Datoteka) izbereš »Compress 6 Items« (Stisni 6 elementov). Izbereš lahko poljubno ime arhiva ZIP.
 9. Datoteko ZIP naloži na portal Apple School Manager. V odjemalcu SFTP vzpostavi povezavo z URL-jem, ki je prikazan v orodju SIS/SFTP Assistant (Pomočnik za SIS/SFTP). Ko te sistem pozove, da vneseš podatke za vpis, vnesi uporabniško ime in geslo, ki ju prejmeš po kliku možnosti »Set Up SFTP« (Nastavi SFTP). Kopiraj datoteko ZIP v imenik zbiralnika.
 10. V orodju SIS/SFTP Assistant (Pomočnik za SIS/SFTP) klikni »Continue« (Nadaljuj). Če naložena datoteka vsebuje napake, lahko pregledaš dnevnik ter poiščeš datoteke in vrstice, ki vsebujejo napake. Popravi morebitne napake v podatkovnih datotekah ter ponovi 8. in 9. korak. Prejšnje datoteke ni treba odstraniti iz strežnika SFTP.
 11. Po končanem uvozu z odjemalcem SFTP klikni »Review SFTP Data« (Preglej podatke SFTP). Če najdeš napake, klikni »Cancel« (Prekliči). Popravi morebitne napake v podatkovnih datotekah in nato ponovno naloži datoteko. Če so podatki točni in popolni, klikni »Continue« (Naprej).
 12. V razdelku »Create Accounts and Classes« (Ustvari račune in predavanja) izberi obliko zapisa »Managed Apple ID« (Upravljani račun Apple ID) za učence, učitelje in osebje. Klikni »Preview Accounts and Classes« (Predogled računov in predavanj). Ko so računi ID v pravilni obliki zapisa, klikni »Create Accounts and Classes« (Ustvari račune in predavanja). V obliki zapisa »Managed Apple ID« (Upravljani račun Apple ID) je mogoče uporabiti samo preverjene domene.
 13. Ko so računi ustvarjeni, uporabnikom posreduj podatke za vpis in osebju dodeli vloge.


Izpolnjevanje podatkovnih datotek

Prenesena predloga vsebuje šest datotek (CSV) z vrednostmi, ločenimi z vejico, za predavanja, predmete, lokacije, razporede, učence in osebje. Če predloge na portalu Apple School Manager niso na voljo ali če izgubiš kopijo izvirnih predlog, jih lahko ponovno preneseš.

Za izvoz podatkov v obliki zapisa, opisani v predlogah in tem članku, lahko uporabiš sistem SIS ali pa predloge urediš v programu za preglednice, kot je Numbers.

Na podlagi tabel v tem članku se prepričaj, da vnašaš prave podatke, nato pa shrani vsako datoteko, vendar ne spremeni njenega imena.

Oblikovanje vrednosti

Pri urejanju predlog zamenjaj vzorčne podatke s svojimi. V nobeni datoteki ne spreminjaj vsebine celic z glavo. V nobeni datoteki ne dodajaj stolpcev, razen kot je opisano spodaj.

V vsaki predlogi mora posamezna vrstica predstavljati enolično vrednost. V datoteki students.csv mora na primer vsaka vrstica predstavljati enoličnega učenca. Nekatere vrednosti za tega učenca so lahko prazne. Za dobesedne vrednosti, kot je prelom vrstice ali znak za narekovaj v imenu, moraš uporabiti ubežni znak poševnica nazaj (\), na primer (\"). Vsi vneseni identifikatorji morajo biti črkovno-številski in lahko vključujejo vezaj »-«.

Če vrednost vsebuje presledek ( ) ali vejico (,), jo obdaj z ravnimi narekovaji ("). Če tvoja vrednost ne vsebuje nobenega od teh posebnih znakov, ne uporabljaj narekovajev. Če narekovajev ne uporabiš tam, kjer je treba, ali uporabiš zavite narekovaje, bo pri nalaganju prišlo do napak.

Vrednosti v datotekah morajo biti ločene z vejicami (,) ali podpičji (;) ne glede na to, kako je bila datoteka ustvarjena. Med vejico ali podpičjem in naslednjo vrednostjo ne uporabljaj presledkov ali tabulatork. Vsaka datoteka mora biti kodirana kot UTF-8 in uporabljati nove vrstice Unix (\n). 

Če je polje, ki je običajno izbirno, na primer person_number ali sis_username, del oblike zapisa tvojega računa »Managed Apple ID« (Upravljani račun Apple ID), postane obvezno polje. Če ga pustiš praznega, nalaganje ne bo uspelo in prikazalo se bo sporočilo o napaki MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Datoteka z lokacijami

location_id Enolični identifikator, ki ga sestavljajo številke in/ali črke brez presledkov. Obvezno
location_name Ime lokacije.  Obvezno

V datoteki z lokacijami moraš določiti vsaj eno lokacijo. Z odjemalcem SFTP ne moreš ustvariti računov učencev ali osebja na glavni lokaciji »sedeža«.

Datoteka z učenci

Če za nalaganje nove osebe uporabiš odjemalca SFTP in vrednost person_id, ki jo dodeliš, že obstaja na portalu Apple School Manager, nova oseba prepiše obstoječega uporabnika na portalu Apple School Manager. Po končanem prepisovanju lahko tega uporabnika prek odjemalca SFTP samo posodabljaš. 

 

person_id

Enolični identifikator posameznega učenca. Vrednost person_id se mora ujemati z enoličnim identifikatorjem v sistemu SIS, če je na voljo. Vrednost person_id je enolični identifikator za učenca na portalu Apple School Manager. To vrednost uporabi za sklicevanje na učenca v datoteki z razporedi in na učitelje v datoteki s predavanji. 

Obvezno
person_number Dodatna vrednost, ki omogoča identifikacijo učenca na tvoji šoli. To je lahko identifikacijska številka učenca.  Neobvezno
first_name Ime učenca. Obvezno
middle_name Drugo ime učenca. Neobvezno
last_name Priimek učenca. Obvezno
grade_level Razred učenca. Neobvezno
email_address* E-poštni naslov učenca. Neobvezno
sis_username Uporabniško ime učenca v tvojem sistemu SIS.  Neobvezno
password_policy Polje password_policy uporabi, da določiš pravilnik o geslih za vsakega posameznega učenca. V polju password_policy mora biti številka 4, 6 ali 8 oziroma mora polje ostati prazno. Če izbereš 8, bo to standardni pravilnik o geslih (8 ali več črkovno-številskih znakov). Ta vrednost prepiše pravilnik o geslih za lokacijo in vse druge pravilnike o geslih, ki si jih pred tem nastavil za tega učenca. Če polje password_policy pustiš prazno, je za novega učenca uporabljen privzeti pravilnik o geslih za lokacijo, obstoječi učenci pa ostanejo nespremenjeni. Neobvezno
location_id Vrednost location_id za učenca. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav. Obvezno

* Če je omogočeno zunanje preverjanje pristnosti, je e-poštni naslov obvezen. Če je e-poštni naslov v zunanji domeni, je zunanji tudi račun uporabnika.

Dodelitev več lokacij

Učencu lahko dodeliš več lokacij tako, da v datoteko z učenci dodaš več stolpcev z lokacijo. Dodaš lahko največ 998 dodatnih stolpcev z lokacijo in jih poimenuješ location_id_2, location_id_3, vse do location_id_999. Za vsakega učenca lahko izbirno vneseš še eno vrednost location_id v vsakega od teh stolpcev. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav.

Datoteka z osebjem

Če za nalaganje nove osebe uporabiš odjemalca SFTP in vrednost person_id, ki jo dodeliš, že obstaja na portalu Apple School Manager, nova oseba prepiše obstoječega uporabnika na portalu Apple School Manager. Po končanem prepisovanju lahko tega uporabnika prek odjemalca SFTP samo posodabljaš. Vse osebje prejme standardni pravilnik o geslih (8 ali več črkovno-številskih znakov).

person_id

Enolični identifikator za posameznega člana osebja. Vrednost person_id se mora ujemati z enoličnim identifikatorjem v sistemu SIS, če je na voljo. Ta vrednost person_id je enolični identifikator za člana osebja na portalu Apple School Manager. To vrednost uporabi za sklicevanje na učitelje v datoteki s predavanji. 

Obvezno
person_number Dodatna vrednost, ki omogoča identifikacijo člana osebja na tvoji šoli. To je lahko številka izkaznice osebja.  Neobvezno
first_name Ime člana osebja. Obvezno
middle_name Drugo ime člana osebja. Neobvezno
last_name Priimek člana osebja. Obvezno
email_address* E-poštni naslov tega člana osebja.  Neobvezno
sis_username Uporabniško ime člana osebja v tvojem sistemu SIS. Neobvezno
location_id Vrednost location_id za člana osebja. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav. Obvezno

* Če je omogočeno zunanje preverjanje pristnosti, je e-poštni naslov obvezen. Če je e-poštni naslov v zunanji domeni, je zunanji tudi račun uporabnika.

Dodelitev več lokacij

Članu osebja lahko dodeliš več lokacij tako, da v datoteko z osebjem dodaš več stolpcev z lokacijo. Dodaš lahko največ 998 dodatnih stolpcev z lokacijo in jih poimenuješ location_id_2, location_id_3, vse do location_id_999. Za vsakega člana osebja lahko izbirno vneseš še eno vrednost location_id v vsakega od teh stolpcev. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav.

Datoteka s predmeti

course_id Enolični identifikator predmeta. Ta identifikator se mora ujemati z ustrezno vrednostjo course_id v datoteki s predavanji.   Obvezno
course_number Številka predmeta. Ta številka je lahko številka predmeta v tvojem sistemu SIS ali v vodniku za učni načrt. Neobvezno
course_name Ime predmeta. Neobvezno
location_id Vrednost location_id za predmet. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav.
Obvezno

Datoteka s predavanji

class_id Enolični identifikator predavanja.    Obvezno
class_number Številka ali koda, po kateri je mogoče prepoznati to predavanje v organizaciji. Za razliko od vrednosti class_id se vrednost class_number ne uporablja za sklicevanje na to predavanje v razporedih CSV.  Neobvezno
course_id Vrednost course_id predmeta, ki mu pripada to predavanje. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo course_id v datoteki s predmeti. Obvezno
instructor_id Vrednost person_id za učitelja. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Neobvezno
instructor_id_2 Vrednost person_id za učitelja. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Neobvezno
instructor_id_3 Vrednost person_id za učitelja. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Neobvezno
location_id Vrednost location_id za predavanje. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, bo pri nalaganju prišlo do težav. Obvezno

Dodelitev več učiteljev

Predavanju lahko dodeliš več učiteljev tako, da v datoteko s predavanji dodaš več stolpcev z učitelji. Dodaš lahko največ 12 dodatnih stolpcev z učiteljem in jih poimenuješ instructor_id_4, instructor_id_5, vse do instructor_id_15. Za vsako predavanje lahko izbirno vneseš dodatno vrednost person_id za učitelja. Ta vrednost se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem.

Datoteka z razporedi

roster_id Enolični identifikator razporeda v tvojem sistemu SIS ali drugi zbirki podatkov s predmeti (če je na voljo).  Obvezno
class_id Enolični črkovno-številski identifikator predavanja. Ta identifikator se mora ujemati z vrednostjo class_id v datoteki s predavanji.
Obvezno
student_id Vrednost person_id za enega učenca.  Obvezno

Datoteka z razporedi se uporablja za dodajanje učencev njihovim predavanjem. Vsaka vrstica v datoteki mora imeti enolično vrednost roster_id ter vsebovati samo eno vrednost class_id in eno vrednost person_id.


Posodobitev datotek

Če želiš dodati ali urediti učence, osebje in predavanja, uredi podatkovne datoteke in naloži nove kopije. Pri vsakem nalaganju datotek moraš naložiti vseh šest datotek, vsaka datoteka pa mora poleg elementov, ki jih nameravaš dodati, vsebovati še celoten seznam vsake kategorije. Informacije o računu SFTP lahko preveriš tako, da izbereš »Settings« (Nastavitve) > »Data Source« (Vir podatkov).

Če prekineš povezavo z odjemalcem SFTP na portalu Apple School Manager, se tvoji računi in predavanja spremenijo v ročne. Če želiš to odpraviti, obnovi povezavo z odjemalcem SFTP in ponovi prenos.

Po prvem nalaganju bodo novi računi in predavanja samodejno ustvarjeni pri nalaganju. V primeru kakršnih koli napak ti Apple School Manager pošlje e-poštno sporočilo.

Če vnos iz prejšnjega nalaganja manjka

Če manjka vnos iz prejšnjega prenosa, se račun deaktivira in samodejno izbriše po 120 dneh, razen če je bila z računom kupljena vsebina za količinske nakupe.

Če je odstranjen predmet ali predavanje

Če je iz nalaganja odstranjen predmet ali predavanje, so učenci odstranjeni iz predavanja, vir pa se spremeni v »Manual« (Ročno). Če so bili v aplikaciji Schoolwork v uporabi predmeti, bo razpored odstranjen, zato je za ponovni vpis treba ustvariti nov predmet. Če so bila v aplikaciji Schoolwork v uporabi predavanja, bodo podatki o napredku samodejno izbrisani in učitelju ali učencu ne bodo več na voljo.

Predmeti in predavanja z ročnim virom bodo še naprej sinhronizirani s tvojo rešitvijo MDM, vendar morda ne bodo več prikazani v aplikaciji Classroom. Ročna predavanja je mogoče izbrisati na portalu Apple School Manager, če jih želiš odstraniti iz sinhroniziranja.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: