Nalaganje podatkov o učencih, osebju in predavanjih na portal Apple School Manager z odjemalcem SFTP

Če Apple School Manager trenutno ne podpira tvojega informacijskega sistema za učence (SIS) ali če informacijskega sistema za učence nimaš, lahko podatke o učencih, osebju in predavanjih naložiš na portal Apple School Manager z odjemalcem SFTP.

Ko v orodju Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev) nastaviš odjemalca SFTP, s portala Apple School Manager prejmeš datoteke s predlogami CSV in podatke za dostop do zasebnega strežnika SFTP. Podatke lahko izvoziš iz svojega sistema SIS, lahko pa ustvariš datoteke v aplikaciji za preglednice, kot je Numbers.

Nalaganje z odjemalcem SFTP zahteva, da je v sistemu macOS nameščena aplikacija drugega ponudnika. Če odjemalca SFTP nimaš nameščenega, lahko kakšnega najdeš v trgovini Mac App Store.

Če potrebuješ pomoč pri nastavljanju datotek SFTP, uporabi spodnje gumbe. Če za nalaganje podatkov na portal Apple School Manager še nisi uporabljal odjemalca SFTP, začni v razdelku »Nastavitev prvega nalaganja z odjemalcem SFTP«.

Nastavitev prvega nalaganja z odjemalcem SFTP

 1. Vpiši se na portal Apple School Manager kot skrbnik, upravitelj spletnega mesta ali upravitelj oseb.
 2. Če se vpisuješ prvič, se prikaže orodje Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev). Če se orodje Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev) ne prikaže, klikni svoje ime v zgornjem desnem kotu. Izberi orodje Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev).
 3. Klikni »Find Students, Staff, and Classes« (Poišči učence, osebje in predavanja).
 4. Klikni »Set Up SFTP« (Nastavi SFTP).
 5. Apple School Manager ustvari URL, uporabniško ime in geslo, ki se uporabljajo pri nalaganju datotek. Te podatke uporabi za konfiguracijo odjemalca SFTP.
 6. Klikni »Download Templates« (Prenesi predloge).
 7. V razdelku »Filling Out Data Files« (Izpolnjevanje podatkovnih datotek) preberi navodila za uporabo predlog.
 8. Ko so podatkovne datoteke izpolnjene, ustvari arhiv ZIP z vsemi šestimi datotekami. V aplikaciji Finder lahko izbereš datoteke in nato v meniju »File« (Datoteka) izbereš »Compress 6 Items« (Stisni 6 elementov). Kako poimenuješ arhiv ZIP, ni važno.
 9. Naloži datoteko ZIP na portal Apple School Manager. Z odjemalcem SFTP se poveži z URL-jem, prikazanim v orodju Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev). Ko si pozvan k vnosu podatkov za vpis, uporabi uporabniško ime in geslo, ki si ju prejel, ko si kliknil »Set Up SFTP« (Nastavi SFTP). Kopiraj datoteko ZIP v imenik zbiralnika.
 10. V orodju Setup Assistant (Pomočnik za nastavitev) klikni "Continue" (Naprej). Če naložena datoteka vsebuje napake, lahko pregledaš dnevnik ter poiščeš datoteke in vrstice, ki vsebujejo napake. Popravi morebitne napake v podatkovnih datotekah ter ponovi 8. in 9. korak. Prejšnje datoteke ni treba odstraniti iz strežnika SFTP.
 11. Ko se uvoz z odjemalcem SFTP konča, klikni »Review SFTP Data« (Preglej podatke SFTP). Če najdeš napake, klikni »Cancel« (Prekliči). Popravi morebitne napake v podatkovnih datotekah in nato ponovi proces nalaganja. Če so podatki točni in popolni, klikni »Continue« (Naprej).
 12. V razdelku »Create Accounts and Classes« (Ustvari račune in predavanja) izberi format za »Managed Apple ID« (Upravljani Apple ID) za učence, učitelje in osebje. Klikni »Preview Accounts and Classes« (Predogled računov in predavanj). Ko so ID-ji v pravem formatu, klikni »Create Accounts and Classes« (Ustvari račune in predavanja).
 13. Ko so računi ustvarjeni, posreduj podatke za vpis uporabnikom in dodeli vloge osebju.

Izpolnjevanje podatkovnih datotek

Prenos predloge vključuje šest datotek z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV), za predavanja, tečaje, lokacije, razporede, učence in osebje. Če predloge niso na voljo na portalu Apple School Manager ali če si izgubil kopijo originalne predloge, jih lahko znova preneseš.

Za izvoz podatkov v formatu, opisanem v predlogah in v tem članku, lahko uporabiš svoj sistem SIS, lahko pa predloge urediš v programu za preglednice, kot je Numbers.

Uporabi tabele v tem članku, da se prepričaš, da vnašaš prave podatke, nato pa shrani vsako datoteko, ne da bi spremenil njeno ime.

Oblikovanje vrednosti

Pri urejanju predlog zamenjaj vzorčne podatke s svojimi. V nobeni datoteki ne spreminjaj vsebine celic z glavo. V nobeni datoteki ne dodajaj stolpcev, razen kot je opisano spodaj.

V vsaki predlogi mora posamezna vrstica predstavljati enolično vrednost. V datoteki students.csv mora na primer vsaka vrstica predstavljati enoličnega učenca. Nekatere vrednosti za tega učenca so lahko prazne. Dobesedne vrednosti, kot je prelom vrstice ali znak za narekovaj, morajo biti ubežane s poševnico nazaj (\), na primer (\"). Katerikoli vneseni identifikatorji morajo biti alfanumerični in lahko vključujejo vezaj »-«.

Če vrednost vsebuje presledek ( ) ali vejico (,), jo obdaj z ravnimi narekovaji ("). Če tvoja vrednost ne vsebuje nobenega od teh posebnih znakov, narekovajev ne uporabljaj. Če narekovajev ne uporabiš tam, kjer je treba, ali uporabiš zavite narekovaje, bodo pri procesu nalaganja prikazane napake.

Vrednosti v datotekah morajo biti ločene z vejicami (,) ali podpičji (;) ne glede na to, kako si ustvaril datoteko. Med vejico ali podpičjem in naslednjo vrednostjo ne uporabljaj presledkov ali tabulatork. Vsaka datoteka mora biti kodirana kot UTF-8 in uporabljati mora Unixove nove vrstice (\n). 

Če je polje, ki je običajno izbirno, na primer person_number ali sis_username, del oblike zapisa tvojega ID-ja Managed Apple ID (Upravljani Apple ID), potem postane obvezno polje. Če ga pustiš praznega, nalaganje ne bo uspelo in prikazala se bo napaka MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Datoteka z lokacijami

location_id Enolični identifikator, ki ga sestavljajo številke in/ali črke brez presledkov. Zahtevano
location_name Ime lokacije.  Zahtevano

V datoteki z lokacijami moraš določiti vsaj eno lokacijo. Z odjemalcem SFTP ne moreš ustvariti računov učencev ali osebja na glavni lokaciji »sedeža«.

Datoteka z učenci

Če za nalaganje nove osebe uporabiš odjemalca SFTP in vrednost person_id, ki jo dodeliš, že obstaja na portalu Apple School Manager, nova oseba prepiše obstoječega uporabnika na portalu Apple School Manager. Ko je prepisovanje dokončano, lahko tega uporabnika prek odjemalca SFTP samo posodabljaš. 

 

person_id

Enolični identifikator posameznega učenca. Ta vrednost person_id se mora ujemati z enoličnim identifikatorjem v tvojem sistemu SIS, če je na voljo. Ta vrednost person_id je enolični identifikator za učenca na portalu Apple School Manager. Uporabi to vrednost za sklice na učenca v datoteki z razporedi in učitelje v datoteki s predavanji. 

Zahtevano
person_number Dodatna vrednost, ki lahko identificira učenca na tvoji šoli. To je lahko identifikacijska številka učenca.  Izbirno
first_name Ime učenca. Zahtevano
middle_name Drugo ime učenca. Izbirno
last_name Priimek učenca. Zahtevano
grade_level Razred učenca. Izbirno
email_address* E-poštni naslov učenca. Izbirno
sis_username Uporabniško ime učenca v tvojem sistemu SIS.  Izbirno
password_policy Polje password_policy uporabi, da določiš pravilnik o geslih za vsakega posameznega učenca. V polju password_policy mora biti številka 4, 6 ali 8 oziroma mora polje ostati prazno. Če izbereš 8, bo to standardni pravilnik o geslih (8 ali več alfanumeričnih znakov). Ta vrednost prepiše pravilnik o geslih za lokacijo in vse druge pravilnike o geslih, ki si jih pred tem nastavil za tega učenca. Če polje password_policy pustiš prazno, se za novega učenca uporabi privzeti pravilnik o geslih za lokacijo, obstoječi učenci pa ostanejo nespremenjeni. Izbirno
location_id Vrednost location_id za učenca. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave. Zahtevano

* Če je omogočeno zunanje preverjanje pristnosti, je e-poštni naslov zahtevan. Če je e-poštni naslov v zunanji domeni, bo račun uporabnika tudi zunanji.

Dodelitev več lokacij

Učencu lahko dodeliš več kot eno lokacijo tako, da v datoteko u učenci dodaš več stolpcev z lokacijo. Dodaš lahko največ 998 dodatnih stolpcev z lokacijo in jih poimenuješ location_id_2, location_id_3, vse do location_id_999. Za vsakega učenca lahko izbirno vneseš še eno vrednost location_id v vsakega od teh stolpcev. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave.

Datoteka z osebjem

Če za nalaganje nove osebe uporabiš odjemalca SFTP in vrednost person_id, ki jo dodeliš, že obstaja na portalu Apple School Manager, nova oseba prepiše obstoječega uporabnika na portalu Apple School Manager. Ko je prepisovanje dokončano, lahko tega uporabnika prek odjemalca SFTP samo posodabljaš. Vso osebje prejme standardni pravilnik o geslih (8 ali več alfanumeričnih znakov).

person_id

Enolični identifikator za posameznega člana osebja. Ta vrednost person_id se mora ujemati z enoličnim identifikatorjem v tvojem sistemu SIS, če je na voljo. Ta vrednost person_id je enolični identifikator za člana osebja na portalu Apple School Manager. Uporabi to vrednost za sklice na učitelje v datoteki s predavanji. 

Zahtevano
person_number Dodatna vrednost, ki lahko identificira člana osebja na tvoji šoli. To je lahko številka izkaznice osebja.  Izbirno
first_name Ime člana osebja. Zahtevano
middle_name Drugo ime člana osebja. Izbirno
last_name Priimek člana osebja. Zahtevano
email_address* E-poštni naslov tega člana osebja.  Izbirno
sis_username Uporabniško ime člana osebja v tvojem sistemu SIS. Izbirno
location_id Vrednost location_id za člana osebja. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave. Zahtevano

* Če je omogočeno zunanje preverjanje pristnosti, je e-poštni naslov zahtevan. Če je e-poštni naslov v zunanji domeni, bo račun uporabnika tudi zunanji.

Dodelitev več lokacij

Članu osebja lahko dodeliš več kot eno lokacijo tako, da v datoteko z osebjem dodaš več stolpcev z lokacijo. Dodaš lahko največ 998 dodatnih stolpcev z lokacijo in jih poimenuješ location_id_2, location_id_3, vse do location_id_999. Za vsakega člana osebja lahko izbirno vneseš še eno vrednost location_id v vsakega od teh stolpcev. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave.

Datoteka s tečaji

course_id Enolični identifikator tečaja. To se mora ujemati z ustrezno vrednostjo course_id v datoteki s predavanji.   Zahtevano
course_number Številka tečaja. Ta številka je lahko številka tečaja v tvojem sistemu SIS ali v vodniku za učni načrt. Izbirno
course_name Ime tečaja. Izbirno
location_id Vrednost location_id za tečaj. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave.
Zahtevano

Datoteka s predavanji

class_id Enolični identifikator predavanja.    Zahtevano
class_number Številka ali koda, ki identificira to predavanje v tvoji ustanovi. Za razliko od vrednosti class_id se vrednost class_number ne uporablja za sklicevanje na to predavanje v razporedih CSV.  Izbirno
course_id Vrednost course_id tečaja, ki mu pripada to predavanje. To se mora ujemati z vrednostjo course_id v datoteki s tečaji. Zahtevano
instructor_id Vrednost person_id za učitelja. To se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Izbirno
instructor_id_2 Vrednost person_id za učitelja. To se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Izbirno
instructor_id_3 Vrednost person_id za učitelja. To se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem. Izbirno
location_id Vrednost location_id za predavanje. To se mora ujemati z vrednostjo location_id v datoteki z lokacijami. Če se ta vnos ne ujema z vnosom v datoteki z lokacijami, boš pri procesu nalaganja naletel na težave. Zahtevano

Dodelitev več učiteljev

Predavanju lahko dodeliš več kot enega učitelja tako, da v datoteko s predavanji dodaš več stolpcev z učitelji. Dodaš lahko največ 12 dodatnih stolpcev z učiteljem in jih poimenuješ instructor_id_4, instructor_id_5, vse do instructor_id_15. Za vsako predavanje lahko izbirno vneseš dodatno vrednost person_id za učitelja. To se mora ujemati z vrednostjo person_id v datoteki z osebjem.

Datoteka z razporedi

roster_id Enolični identifikator razporeda v tvojem sistemu SIS ali drugi zbirki podatkov s tečaji (če je na voljo).  Zahtevano
class_id Enolični alfanumerični identifikator predavanja. To se mora ujemati z vrednostjo class_id v datoteki s predavanji.
Zahtevano
student_id Vrednost person_id za enega učenca.  Zahtevano

Datoteka z razporedi se uporablja za dodajanje učencev njihovim predavanjem. Vsaka vrstica v datoteki mora imeni enolično vrednost roster_id ter vsebovati samo eno vrednost class_id in eno vrednost person_id.

Posodobitev datotek

Če želiš dodati ali urediti učence, osebje in predavanja, uredi podatkovne datoteke in naloži nove kopije. Vsakič, ko nalagaš datoteke, moraš naložiti vseh šest datotek in vsaka datoteka mora vsebovati celoten seznam vsake kategorije, ne le elemente, ki jih nameravaš dodati. Informacije o računu SFTP lahko preveriš tako, da izbereš Settings > (Nastavitve) Data Source (Vir podatkov).

Če nenamerno prekineš povezavo s strežnikom SFTP v storitvi Apple School Manager, se tvoji računi spremenijo v ročne in se deaktivirajo. To lahko odpraviš s ponovno vzpostavitvijo povezave s strežnikom SFTP in novim nalaganjem, da se računi ponovno aktivirajo, ne da bi se ustvarili dvojniki.

Po prvem nalaganju bodo novi računi in predavanja samodejno ustvarjeni pri nalaganju. Če obstajajo napake, boš s portala Apple School Manager prejel e-pošto.

Če vnos iz prejšnjega nalaganja manjka

Če vnos iz prejšnjega nalaganja manjka, se bo njegov vir v Apple School Manager spremenil v Manual (Ročni). Druge posledice odstranitve so lahko različne. Če je iz nalaganja odstranjen učenec ali član osebja, bodo njihovi računi deaktivirani in samodejno izbrisani po 30 dneh, razen če je bila z računom kupljena vsebina za količinske nakupe.

Če je odstranjen tečaj ali predavanje

Če je iz nalaganja odstranjen tečaj ali predavanje, bodo učenci odstranjeni iz predavanja, vir pa se bo spremenil v Manual (Ročni). Če so bili v iTunes U ali Schoolwork v uporabi tečaji, bo razpored odstranjen in je za ponoven vpis treba ustvariti nov tečaj. Če so bila v Schoolwork v uporabi predavanja, bodo podatki o napredku izbrisani samodejno in učitelju ali učencu ne bodo več na voljo.

Tečaji in predavanja z ročnim virom se bodo še naprej sinhronizirali z vašo rešitvijo MDM, vendar morda ne bodo več prikazani v aplikaciji Classroom. Ročna predavanja je mogoče izbrisati v Apple School Manager, če jih želite odstraniti iz sinhroniziranja.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: