Pošiljanje vsebine s funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) v Apple School Manager, Apple Business Essentials in Apple Business Manager

Nauči se uvajanja aplikacij in knjig, kupljenih v razdelku »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) v Apple School Manager, Apple Business Essentials in Apple Business Manager.

Ko s funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) kupuješ vsebino za šolo ali podjetje, lahko nakupe distribuiraš neposredno med uporabnike. Uporabiš lahko funkciji »User Assignment« (Dodelitev uporabniku) in »Device Assignment« (Dodelitev napravi) za upravljano distribucijo ali funkcijo kod za unovčenje v Apple Business Manager.

  Upravljana distribucija
Kode za unovčenje3
Dodelitev uporabniku Dodelitev napravi
Zahteve
  • iOS 7 ali novejša različica
  • OS X Mavericks (različica 10.9) ali novejša
  • iOS 9 ali novejša različica
  • OS X El Capitan (različica 10.11) ali novejša
  • tvOS 12 ali novejša različica
Distribucija brezplačnih aplikacij
Distribucija plačljivih aplikacij
Distribucija aplikacij po meri
Distribucija brezplačnih knjig
Distribucija plačljivih knjig
Upravljanje mobilnih naprav (MDM), ki se uporablja za distribucijo1
Če so aplikacije preklicane ali ponovno dodeljene, organizacija obdrži lastništvo
Apple ID ni potreben za dostop do aplikacij
Vsebina je na voljo v več napravah v zgodovini nakupov
Vsebina je na voljo na spletni strani skupna raba v družini
Končni uporabniki lahko opravljajo in obnavljajo nakupe v aplikaciji2

1. Nekateri MDM-ji lahko podpirajo upravljano distribucijo in/ali kode za unovčenje. Za več informacij o zahtevah se obrni na ponudnika MDM.

2. Čeprav nakupi v aplikacijah niso podprti kot samostojna vsebina, ki jo je mogoče kupiti in distribuirati s funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige), lahko končni uporabniki opravijo in obnovijo nakupe v aplikacijah iz aplikacij, ki so jim dodeljene s funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige).

3. Kode za unovčenje so na voljo samo v Apple Business Manager.

Če želiš preklopiti s kod za unovčenje na upravljano distribucijo

Če trenutno uporabljaš unovčljive kode in želiš uporabljati upravljano distribucijo, preberi, kako se preseliš na upravljano distribucijo.

Če se tvoji novi nakupi v funkciji »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) ne prikažejo za dodelitev v tvoji rešitvi MDM

Žetoni strežnikov za funkcijo »Apps and Books« (Aplikacije in knjige) veljajo eno koledarsko leto po prvotnem prenosu. Pred iztekom leta moraš odpreti razdelek »Account Summary« (Povzetek računa) v trgovini »Apps and Books« (Aplikacije in knjige), da pridobiš nov žeton. Te korake moraš izvesti tudi, če kdaj spremeniš geslo.

Če želiš uporabiti upravljano distribucijo, vendar nimaš rešitve MDM

Apple ponuja Apple Configurator in Apple Business Essentials. Na voljo je tudi več možnosti, ki jih ponujajo drugi uporabniki odvisno od potreb organizacije

Za več informacij o upravljanju naprav obišči spletno stran Uvajanje platforme Apple.

Nekatere aplikacije in knjige morda niso na voljo glede na državo ali regijo in privolitev razvijalca. Oglej si razpoložljivost programa in vsebine.

Datum objave: