Popravljanje datuma nakupa ali datuma poteka vaše pogodbe AppleCare

Če želite posodobiti podatke v naših evidencah glede svojega nakupa ali pogodbe, vam bomo pomagali.

Preberite več o navedenih informacijah

Če razumete omejitve sistema servisnega kritja družbe Apple (v nadaljevanju: sistem), se boste lahko izognili težavam. Informacije v sistemu so zasnovane tako, da strankam pomagajo določiti, ali servis za njihov izdelek pokrivajo pogoji omejene garancije družbe Apple ali pa pogodba o podaljšanem popravilu družbe Apple, kot je paket zaščite AppleCare Protection Plan ali AppleCare+.

Za stranke, katerih izdelke pokriva zakonodaja ali predpisi o varstvu potrošnikov v njihovi državi ali regiji nakupa, servisno kritje, opisano v sistemu, morda ne obsega vseh pravic in pravnih sredstev, ki jih omogočajo takšna zakonodaja in predpisi o varstvu potrošnikov. To lahko vključuje pravico, da se strankam v Kaliforniji in drugih pristojnostih podaljša garancijsko obdobje za število dni, ko izdelka niso imele v posesti zaradi garancijskih popravil. Za izračun števila dni, za katero bo garancijsko obdobje podaljšano, lahko družba Apple od strank zahteva, da ji pošljejo izvirno potrdilo o nakupu izdelka in dokumentacijo o servisnem popravilu. Upoštevajte tudi, da informacije v sistemu ne opisujejo nobenih drugih dodatnih programov, s katerimi bi bilo mogoče podaljšati kritje družbe Apple, kot so na primer tisti, opisani na strani Programi popravila in zamenjave.

Informacije o servisnem kritju, opisane v sistemu so odvisne od podatka o datumu nakupa, ki je na voljo družbi Apple. Glede na to, kdaj in ali ste registrirali svoj izdelek ter ali ste ga kupili od pooblaščenega prodajalca izdelkov Apple ali v trgovini Apple Store, je ocenjeni datum nakupa morda napačen. Če menite, da podatek ni točen, ga posodobite tako, da se obrnete na družbo Apple prek ustrezne povezave na tej strani. Evidence sistema morda ne vsebujejo nedavno predloženih podatkov in garancijskega kritja za servisno popravilo. Stranke sistema ne smejo uporabljati za namene, ki so nezakoniti ali prepovedani, ali za nagovarjanje k nezakonitemu ravnanju ali drugim dejavnostim, ki kršijo pravice družbe Apple ali drugih.

Zakon o varstvu potrošnikov

Ugodnosti enoletne omejene garancije družbe Apple1, paketa zaščite AppleCare Protection Plan in AppleCare+ so dodatek k pravicam, ki jih zagotavlja zakonodaja o varstvu potrošnikov. Za podrobnosti kliknite tukaj

Če menite, da imate upravičen zahtevek na osnovi zakonodaje o varstvu potrošnikov, se obrnite na nas

Hranjenje potrdila o nakupu in dokazila o kritju na varnem mestu

Potrdilo o nakupu izdelka in, če je to potrebno, dokazilo o kritju AppleCare shranite na varno mesto. Kopijo teh dokumentov boste morda morali predložiti, če obstaja kakršnokoli vprašanje glede upravičenosti vašega izdelka za servisno kritje po garanciji ali servisni pogodbi AppleCare. Ko prosite za servis, lahko družba Apple zahteva, da predložite izvirno potrdilo o nakupu izdelka, da preveri upravičenost garancijskega servisa, tudi če ste izdelek že registrirali. Vaša garancija je ista, ne glede na to, ali ste izdelek registrirali ali ne.

Več o posodabljanju evidenc družbe Apple

Če datum poteka kritja ni pravilen

Če ocenjeni datum poteka vaše telefonske tehnične podpore, omejene garancije ali pogodbe AppleCare za vašo serijsko številko ni pravilen, se obrnite na nas. Družbi Apple boste morali poslati izvirno potrdilo o nakupu izdelka, da bomo lahko posodobili vaš datum nakupa. Potrdilo o nakupu s številko potrdila, opisom izdelka, prvotnim datum nakupa, ceno in podrobnostmi o prodajalcu predstavlja veljavno dokazilo o nakupu.

Če želite posodobiti svoj datum nakupa, družbi Apple pošljite svoje dokazilo o nakupu

Če manjka pogodba AppleCare

Če ste kupili pogodbo AppleCare, kot je paket zaščite AppleCare Protection Plan, in se ne nahaja v vaših rezultatih, boste pogodbo AppleCare morda morali registrirati.

Registracija pogodbe AppleCare

Več o kritju družbe Apple za vaš izdelek

Vsi paketi AppleCare niso na voljo v vseh državah ali regijah.

Več o vaših možnostih servisiranja

Družba Apple zagotavlja različne možnosti, ko je izdelke treba servisirati, vključno z osebno dostavo, poštno dostavo in rezervnimi deli za samostojno servisiranje. Razpoložljivost je odvisna od izdelka in države ali regije, v kateri zahtevate servis.

1. V Turčiji omejena garancija družbe Apple vašo napravo krije dve leti.

Datum objave: