Konfiguracija naprednih nastavitev omrežja s pomočnikom za nastavitev sistema iOS

Nauči se uporabiti pomočnika za nastavitev sistema iOS za nastavitev posredniških strežnikov ali drugih naprednih možnosti konfiguracije omrežja za okolje v podjetju.

Če si skrbnika sistema v podjetju, priporoči uporabnikom, naj napredno konfiguracijo omrežja v novih napravah nastavijo s pomočnik za nastavitev sistema iOS.

 1. Na zaslonu »Hello« (Pozdravljen) pritisni gumb za začetno stran ali podrsni navzgor.
 2. Izberi jezik.
 3. Izberi državo ali regijo.
 4. Na zaslonu »Quick Start« (Hiter začetek uporabe) izberi »Set Up Manually« (Ročna nastavitev).
 5. Na zaslonu »Choose a Wi-Fi Network« (Izberi omrežje Wi-Fi) pritisni gumb za začetno stran ali pritisni stranki gumb in ga drži dve sekundi.
 6. Tapni »Wi-Fi Settings« (Nastavitve omrežja Wi-Fi).
 7. Ob imenu omrežja tapni gumb za informacije.

Na tem zaslonu lahko prilagodiš te nastavitve:

 • nastaviš posredniški strežnik HTTP,
 • določiš statične nastavitve omrežja,
 • vklopiš BootP in
 • konfiguriraš DNS.
Datum objave: