Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

Oglejte si, kako v svoji napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, vključno z odprtimi, zaščitenimi in skritimi omrežji.

     

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

 1. Na začetnem zaslonu tapnite »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi«.
 2. Vklopite omrežje Wi-Fi.
  Naprava samodejno poišče omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
 3. Tapnite ime omrežja Wi-Fi, s katerim se želite povezati.

Ko je povezava z omrežjem vzpostavljena, se ob imenu omrežja prikaže ikona Checkmark, v zgornjem levem kotu zaslona pa se prikaže ikona Wi-Fi connected.

     

Vzpostavljanje povezave z zaščitenim omrežjem Wi-Fi

Zaščitena omrežja Wi-Fi so zaščitena z geslom, ob njihovih imenih pa je prikazana ikona Lock.

 1. Tapnite »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi« in preverite, ali je omrežje Wi-Fi vklopljeno.
 2. Tapnite ime zaščitenega omrežja Wi-Fi, s katerim se želite povezati.
 3. Vnesite geslo za zaščiteno omrežje Wi-Fi in tapnite »Join« (Pridruži se). Če gumba »Join« (Pridruži se) ne morete tapniti, pomeni, da vneseno geslo ni pravilno.

Ko je povezava z omrežjem vzpostavljena, se ob imenu omrežja prikaže ikona Checkmark, v zgornjem levem delu zaslona pa se prikaže ikona Wi-Fi connected. Če ne poznate gesla za omrežje Wi-Fi, se obrnite na skrbnika omrežja.

Vzpostavljanje povezave s skritim omrežjem Wi-Fi

Skrita omrežja se ne bodo prikazala na seznamu razpoložljivih omrežij, zato morate poznati točno ime omrežja, če se želite z njim povezati.

 1. Tapnite »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi« in preverite, ali je omrežje Wi-Fi vklopljeno. Nato tapnite »Other« (Drugo).
 2. Vnesite točno ime omrežja in tapnite »Security« (Zaščita).
 3. Izberite vrsto zaščite. Vsa skrita omrežja niso zaščitena. Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika omrežja.
 4. Za prikaz prejšnjega zaslona tapnite »Other Network« (Drugo omrežje).
 5. V polje »Password« (Geslo) vnesite geslo za omrežje in tapnite »Join« (Pridruži se).

Ko je povezava z omrežjem vzpostavljena, se ob imenu omrežja prikaže ikona Checkmark, v zgornjem levem delu zaslona pa se prikaže ikona Wi-Fi connected.
 

Več informacij

Datum objave: