Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

Oglej si, kako v svoji napravi vzpostaviš povezavo z omrežjem Wi-Fi, vključno z odprtimi, zaščitenimi in skritimi omrežji.

Vzpostavitev povezave z omrežji Wi-Fi

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi« in preveri, ali je omrežje Wi-Fi vklopljeno. Naprava poišče omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.
 2. Tapni ime omrežja Wi-Fi, ki se mu želiš pridružiti.

Ko se pridružiš omrežju, bi se morala ob omrežju prikazati ikona , v zgornjem levem kotu zaslona pa ikona

Vzpostavitev povezave z zaščitenimi omrežji Wi-Fi

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi« in preveri, ali je omrežje Wi-Fi vklopljeno.  Nato tapni ime omrežja Wi-Fi, ki se mu želiš pridružiti. Ob omrežjih, ki so zaščitena z geslom, je prikazana ikona  .
 2. Ob pozivu vnesi geslo in tapni »Join« (Pridruži se). Če se ob tapu gumba »Join« (Pridruži se) ne zgodi nič, si vnesel prekratko geslo. 
 • Če ne poznaš gesla za omrežje Wi-Fi, se obrni na skrbnika omrežja.
 • Ko se pridružiš omrežju, bi se morala ob omrežju prikazati ikona , v zgornjem levem kotu zaslona pa ikona .
   

Vzpostavitev povezave s skritimi omrežji Wi-Fi

Skrita omrežja niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij v napravi, zato moraš poznati točno ime omrežja, ki se mu želiš pridružiti.

 1. Tapni »Settings« (Nastavitve) > »Wi-Fi« in preveri, ali je omrežje Wi-Fi vklopljeno. Tapni »Other« (Drugo).
 2. Vnesi točno ime omrežja in tapni »Security« (Varnost).
 3. Izberi vrsto varnosti. Vsa skrita omrežja niso zaščitena. Po potrebi se obrni na skrbnika omrežja.
 4. Na vrhu zaslona tapni »Other Network« (Drugo omrežje), da se vrneš na prejšnji zaslon.
 5. V polje »Password« (Geslo) vnesi geslo za omrežje in tapni »Join« (Pridruži se).

Ko se pridružiš omrežju, bi se morala ob omrežju prikazati ikona , v zgornjem levem kotu zaslona pa ikona
 

Več informacij

Zadnja sprememba: