Uporabi S/MIME za pošiljanje in prejemanje šifriranih sporočil v aplikaciji Mail v sistemu iOS

iOS podpira S/MIME, tako da lahko pošiljaš šifrirana e-poštna sporočila. 

Za pošiljanje šifriranih sporočil namesti potrdilo S/MIME za svoj e-poštni račun. Potrdila S/MIME lahko dobiš pri overitelju potrdil (CA) ali, če uporabljaš račun Exchange, pri svoji organizaciji. Potrebuješ tudi potrdilo prejemnika (javni ključ).


Omogoči šifriranje sporočil

Ko konfiguriraš S/MIME za svoj račun, lahko izbereš »Encrypt by Default« (Privzeto šifriranje), ko sestaviš nova sporočila:

  1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
  2. Izberi Mail > Accounts (Pošta - Računi).
  3. Izberi račun, ki ima sporočila, ki jih želiš privzeto šifrirati.
  4. Izberi Account > Advanced > Encrypt by Default (Račun - Napredno - Privzeto šifriranje), nato vklopi privzeto šifriranje.

Ko odgovoriš na sporočilo ali ga posreduješ, se stanje šifriranja tvojega sporočila ujema s stanjem dohodnega sporočila in ne s privzeto nastavitvijo sistema. Uporabiš lahko tudi modri gumb Lock  (Zakleni) v naslovnem polju, da spremeniš stanje šifriranja odhodnega sporočila.


Pošiljaj šifrirana sporočila

Če je prejemnik uporabnik v istem okolju Exchange, iOS lahko poišče potrebno potrdilo za šifriranje sporočila. iOS pridobi potrdila iz GAL. V naslovnem polju je prikazan gumb Lock  (Zakleni), ko sestavljaš sporočilo, in tvoj prejemnik ga bo lahko dešifriral. Če ne uporabljaš računa Exchange ali če tvoj prejemnik ni v isti organizaciji, moraš poslati in prejeti podpisana e-poštna sporočila, preden pošlješ šifrirano sporočilo. 


Podeli zaupanje prejemnikovemu podpisu ročno

Če podpis predvidenega prejemnika ni zaupanja vreden, uporabi te korake za namestitev prejemnikovega potrdila v napravo:

  1. V podpisanem sporočilu predvidenega prejemnika tapni pošiljateljev naslov. Podpisi, ki jim ni mogoče zaupati, imajo rdeč vprašaj   desno od pošiljateljevega naslova. Aplikacija Mail (Pošta) označi veljavne podpise z modro kljukico   desno od pošiljateljevega naslova.
  2. Če je pošiljateljevo potrdilo izdal neznani overitelj digitalnih potrdil, lahko ročno namestiš potrdilo za ta e-poštni naslov. Tapni »View Certificate« (Prikaži potrdilo).
  3. Če želiš namestiti pošiljateljevo podpisno potrdilo in ga dodatni na seznam zaupanja vrednih potrdil, tapni »Install« (Namesti).
  4. Gumb »Install« (Namesti) postane rdeč, besedilo pa se spremeni v »Remove« (Odstrani). Tapni »Done« (Končano) v zgornjem desnem kotu, da dokončaš namestitev potrdila.
  5. iOS poveže to digitalno potrdilo s prejemnikovim e-poštnim naslovom, kar omogoči šifriranje sporočila.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: