Oglejte si in uredite ime dostopne točke (APN) v napravi iPhone in iPad

Oglejte si navodila za ogled in urejanje APN za storitve mobilnih podatkov v napravi iPhone in iPad.

Ime dostopne točke (APN) določa omrežno pot za vso povezljivost z mobilnimi podatki. Nekateri ponudniki zahtevajo, da za nastavitev mobilne storitve vnesete nastavitve APN.

Svoj APN lahko v napravi iPhone in iPad urejate in si ga ogledate samo, če ponudnik to dovoli. Če ne morete spremeniti svojih nastavitev APN, se obrnite na svojega ponudnika.

Ogled in urejanje vaših nastavitev APN

Če vnesete napačno nastavitev APN, lahko izgubite povezljivost z mobilnimi podatki in se vam zaračunajo dodatni stroški. Ne urejajte APN-a, razen če vam to naroči vaš ponudnik ali skrbnik mobilne naprave. Obrnite se na svojega ponudnika, da preverite, katere so pravilne nastavitve APN.

Če vam ponudnik to omogoča, si lahko nastavitve APN ogledate na naslednjih mestih:

  • Settings (Nastavitve) > Cellular (Mobilno) > Cellular Data Options (Možnosti mobilnih podatkov) > Cellular Network (Mobilno omrežje)
  • Settings (Nastavitve) > Mobile Data (Mobilni podatki) > Mobile Data Options (Možnosti mobilnih podatkov) > Mobile Data Network (Omrežje mobilnih podatkov).

Če vaša naprava nima nobene od teh možnosti, se obrnite na svojega ponudnika.

Če želite spremeniti svoje nastavitve, tapnite vsako polje in vnesite podrobnosti, ki ste jih prejeli od svojega ponudnika. Nastavitve se shranijo samodejno. Od ponudnika je odvisno, ali boste lahko spremenili nastavitve mobilnih podatkov. Če vaš ponudnik zahteva drugačno nastavitev APN-a, boste morda lahko uporabili konfiguracijski profil s pravilno nastavitvijo.

Če ne uporabljate konfiguracijskega profila, bo posodobitev iOS ponastavila vse spremembe nastavitev APN. Če ste uredili nastavitve APN pred posodobitvijo sistema iOS, se bodo vaše nastavitve ponastavile na privzete vrednosti. Po posodobitvi sistema iOS boste morda morali znova vnesti svoje nastavitve.

Ponastavitev nastavitev APN

Če želite povrniti privzete podatke APN vašega ponudnika, pojdite na Settings (Nastavitve) > Cellular (Mobilno) > Cellular Data Network (Omrežje mobilnih podatkov) > Reset Settings (Ponastavi nastavitve). Če ste namestili konfiguracijski profil, bodo namesto tega uporabljeni privzeti podatki profila.

Če napravo iPhone ali iPad uporabljate v okolju v podjetju, se boste morda morali obrniti na skrbnika vaše mobilne naprave, da spremeni vaš APN. Če spremenite nastavitve APN, ki jih je za vas nastavil skrbnik mobilne naprave s konfiguracijskim profilom, jih lahko povrnete tako:

  • V napravi iPhone: Pojdite na Settings (Nastavitve) > Cellular (Mobilno) > Cellular Data Network (Omrežje mobilnih podatkov), nato tapnite Reset Settings (Ponastavi nastavitve).
  • V napravi iPad: Odstranite konfiguracijski profil in ga znova dodajte.

Če ste skrbnik mobilne naprave, lahko uporabite Apple Configurator, macOS Server Profile Manager ali drugo rešitev za upravljanje mobilnih naprav, s katero lahko spremenite APN in druge napredne nastavitve.

Datum objave: