Upravljanje možnosti nadzora v aplikaciji iTunes za Windows

Uporabi možnosti starševskega nadzora ter možnosti nadzora, ki so na voljo za podjetja in izobraževalne ustanove v aplikaciji iTunes, za omejitev vsebine.

Ta članek se nanaša na aplikacijo iTunes 7.1 ali novejšo različico, ki je nameščena v računalnikih s sistemom Windows.

Skrbniki sistema lahko omejitve za vsebino nastavitvijo z možnostmi starševskega nadzora ter možnostmi nadzora, ki so na voljo za podjetja in izobraževalne ustanove v aplikaciji iTunes za Windows.

V navodilih v tem članku je uporabljen urejevalnik registra (Regedit.exe) za spreminjanje registra sistema Windows. Najprej varnostno kopiraj register, tudi če si izkušen uporabnik urejevalnika registra. Če narediš napako, lahko ta povzroči težave s tvojim računalnikom ali prepreči zagon sistema Windows.

Registrski ključi za starševski nadzor

Starševski nadzor za iTunes za Windows upravljata dva registrska ključa.

V sistemu Windows XP ter 32-bitnih različicah sistemov Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

V 64-bitnih različicah sistemov Windows Vista, Windows 7, Windows 8 in Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Konfiguracija nastavitev možnosti starševskega nadzora

Vrednost, značilna za uporabnika [SID], je predstavitev varnostnega identifikatorja uporabniškega računa v obliki niza. Običajno je podobna tej: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Vsak uporabniški račun ima drugačno vrednost, značilno za uporabnika [SID]. iTunes lahko zaradi tega razloga v registrski ključ HKEY_LOCAL_MACHINE shrani enolične nastavitve možnosti starševskega nadzora za vsakega uporabnika. Če želiš konfigurirati nastavitve možnosti starševskega nadzora, ki jih podedujejo novi uporabniški računi, jih ustvari v teh registrskih ključih.

V 32-bitnih različicah sistemov Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

V 64-bitnih različicah sistemov Windows

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 in novejše različice uporabijo vrednosti v teh ključih, ko vrednosti, značilne za uporabnike [SID], ne obstajajo.

iTunes shrani nastavitve možnosti starševskega nadzora v pet registrskih ključev. Ko je starševski nadzor zaklenjen, iTunes uporabi te vrednosti:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Če vrednosti, značilne za uporabnike [SID], ne obstajajo, iTunes 8.0.2 in novejše različice uporabijo te vrednosti:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Če so možnosti starševskega nadzora odklenjene, iTunes uporabi te vrednosti:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Vrednosti za »UserFlags« in »AdminFlags«

Ime vrednosti »UserFlags« ali »AdminFlags« Šestnajstiška vrednost
(samo pri ročnem urejanju vrednosti registra odjemalca)
Desetiška vrednost
(samo pri uvajanju vrednosti registra prek pravilnika skupine)
Opombe
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Ta zastavica onemogoči samo internetni radio. Ne omogoči radijskih postaj Apple Music.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

Dodano v aplikacijo iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

Dodano v aplikacijo iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

Dodano v aplikacijo iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

Dodano v aplikacijo iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

Dodano v aplikacijo iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

Dodano v aplikacijo iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

Dodano v aplikacijo iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

Dodano v aplikacijo iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

Dodano v aplikacijo iTunes 11.3

Vrednosti za »UserMoviesLimit«, »UserTVShowsLimit«, »AdminMoviesLimit« in »AdminTVShowsLimit«

Te vrednosti registra niso javno dokumentirane. Skrbniki sistema običajno uporabljajo samo nastavitve možnosti starševskega nadzora, ki so nastavljene v vrednostih registra »UserFlags« in »AdminFlags«.

»UserFlags«, »UserMoviesLimit« in »UserTVShowsLimit«

Te vrednosti registra predstavljajo odklenjene možnosti starševskega nadzora. Nastavljene so v ključu HKEY_CURRENT_USER, zato lahko uporabniki pišejo v njih, tudi če nimajo skrbniških pravic. Vrednosti registra zato ne uporabi, če želiš uporabnikom preprečiti spreminjanje nastavljenih možnosti starševskega nadzora.

iTunes omejitve, nastavljene v vrednostih registra »UserFlags«, »UserMoviesLimit«, »UserTVShowsLimit«, »UserRatingSystemID« in »UserGamesLimit«, uporabi le, če:

 • za vrednost »AdminFlags« v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE ni nastavljena nobena vrednost in
 • je bit »kParentalFlags_Locked« v vrednosti »AdminFlags« nastavljen na 0.

»AdminFlags«, »AdminMoviesLimit« in »AdminTVShowsLimit«

Te vrednosti registra predstavljajo zaklenjene možnosti starševskega nadzora. Nastavljene so v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE, zato uporabniki za pisanje v njih potrebujejo skrbniške pravice.

iTunes poišče vrednost »AdminFlags« za trenutnega uporabnika, ki označuje, da so možnosti nadzora zaklenjene. Če vrednost obstaja, jo iTunes uporabi in prezre vse vrednosti »Userxxx« v ključu HKEY_CURRENT_USER.

Vrednosti »Adminxxx« v tem primeru morda ne prikazujejo trenutnih nastavitev možnosti starševskega nadzora, če so možnosti nadzora odklenjene. Ohranjene so samo vrednosti »Userxxx« , vendar pa so zaklenjene možnosti nadzora v vrednosti »AdminFlags« še vedno redno posodobljene.

Vnaprejšnja konfiguracija možnosti starševskega nadzora

Če želiš vnaprej konfigurirati možnosti starševskega nadzora, nastavi tri vrednosti registra v registrskem ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls za vsak uporabniški račun.

To lahko narediš na enega od teh načinov:

 • V aplikaciji iTunes nastavi in zakleni nastavitve možnosti starševskega nadzora za uporabnika in nato podvoji vrednosti za tega uporabnika v registrskih ključih za druge varnostne identifikatorje uporabniških računov (SID). Pred tem se prepričaj, da ti ni treba nastaviti nobenih zastavic, ki jih je mogoče nadzorovati v uporabniškem vmesniku aplikacije iTunes. 
 • Nastavi vrednosti možnosti starševskega nadzora v urejevalniku registra.

Če želiš vnaprej konfigurirati možnosti starševskega nadzora za uporabniške račune, ki še niso bili ustvarjeni ali uporabljeni, nastavi te vrednosti.

Za 32-bitne različice aplikacije iTunes v 32-bitnih različicah sistema Windows ali za 64-bitne različice aplikacije iTunes v 64-bitnih različicah sistema Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Za 32-bitne različice aplikacije iTunes v 64-bitnih različicah sistema Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Če v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls ni nobenih ključev, ki sonačilni za uporabnike, iTunes uporabi ključe v ključu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Če želiš uporabnikom z omejenimi dovoljenji za uporabo preprečiti spreminjanje možnosti starševskega nadzora, se prepričaj, da je v ključu »AdminFlags« nastavljena vrednost »kParentalFlags_Locked«.

Če nastaviš te zastavice, ne pozabi, da:

 • teh zastavic ne moreš nastaviti v uporabniškem vmesniku aplikacije iTunes,
 • so nastavitve teh zastavic uporabljene le, če nastaviš ključ »kParentalFlags_Locked«; če ne zakleneš vrednosti »AdminFlags«, iTunes prezre nastavitve,
 • moraš nastavitve teh zastavic nastaviti v vrednosti AdminFlags; če jih nastaviš v vrednosti »UserFlags«, niso uporabljene.
Ime vrednosti »UserFlags« ali »AdminFlags« Šestnajstiška vrednost
(samo pri ročnem urejanju vrednosti registra odjemalca)
Desetiška vrednost
(samo pri uvajanju vrednosti registra prek pravilnika skupine)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Če želiš na primer onemogočiti nastavitev »Check for Device Updates« (Preveri, ali so na voljo nastavitve naprave), nastavi vrednost registra »AdminFlags« za »kParentalFlags_Locked« in »kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates« na 0x40000000.

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: