Počasni videoposnetki, uvoženi iz telefona iPhone 6, se v aplikaciji iMovie predvajajo prehitro (2014)

Počasni posnetki v telefonu iPhone 6, dodani na časovno premico, so upočasnjeni do 25 %, vendar jih je mogoče še dodatno upočasniti.

Če hitrost predvajanja videoposnetka nastaviš na »Auto« (Samodejno), se bo videoposnetek predvajal s pričakovano hitrostjo.

  1. Dodaj počasni videoposnetek na časovno premico.
  2. Na časovni premici klikni ikono želve, ki je prikazana v posnetku.
  3. V vrstici »Adjustments« (Prilagoditve) klikni »Auto« (Samodejno).
Datum objave: