Odobritev nakupov otrok s funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

S funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) lahko daš svojim otrokom proste roke pri odločanju, vendar še vedno nadzoruješ njihovo porabo.

Kako deluje funkcija »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

iPhone starša prikazuje prošnjo, ki jo je otrok poslal iz svoje naprave iPhone.

Če uporabljaš funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem), ta organizatorju družine pošlje prošnjo, ko želijo otroci opraviti nakup ali prenesti nov element. Organizator družine lahko nato odobri ali zavrne prošnjo v svoji napravi. Če želi otrok na primer kupiti aplikacijo, lahko organizator družine preveri aplikacijo, nato pa se odloči, ali bo dovolil nakup.

Če organizator družine odobri prošnjo in dokonča nakup, je element samodejno prenesen v otrokovo napravo. Če organizator družine zavrne prošnjo, nakup ali prenos ni izveden. Če otrok znova prenese kupljen element, prenese kupljen element v skupni rabi, namesti posodobitev ali uporabi kodo za unovčenje, organizator družine ne prejme prošnje. 


Kdo lahko uporablja funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

Družine lahko funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) uporabijo po nastavitvi funkcije Family Sharing (Skupna raba v družini). Organizator družine lahko funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) omogoči za katerega koli družinskega člana, ki ni odrasla oseba. Funkcija je privzeto vklopljena za vse otroke, mlajše od 13 let. Če v družinsko skupino povabiš osebo, mlajšo od 18 let, se prikaže poziv za nastavitev funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).1

Če družinski član dopolni 18 let in organizator družine izklopi funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem), organizator družine ne more več vklopiti funkcije.


Vklop ali izklop funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

Če si starš ali skrbnik, vklopi ali izklopi funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) v svoji napravi.

V napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
 2. Tapni svoje ime.
 3. Tapni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 4. Tapni »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).
  Nastavitve v napravi iPhone, ki prikazujejo, da je funkcija »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) omogočena za Mariso, Jesse in Madi.
 5. Tapni ime družinskega člana.
 6. Vklopi ali izklopi funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) s preklopnim gumbom.

V računalniku Mac

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema) in klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. V stranski vrstici klikni »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).
 3. Izberi ali počisti potrditveno polje ob otrokovem imenu.

V računalniku Mac s sistemom macOS Mojave ali starejšo različico

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema).
 2. Nato klikni »iCloud«.
 3. Klikni »Manage Family« (Upravljaj družino) in izberi ime družinskega člana.
 4. Izberi »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).

Odobritev ali zavrnitev prošnje

Če si organizator družine, lahko prošnjo odobriš ali zavrneš v napravi iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ali računalniku Mac.

 1. Odpri obvestilo, da si ogledaš element, ki ga želi družinski član kupiti. Ali ne najdeš obvestil funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)?
 2. Odobri ali zavrni nakup.
  iPhone starša, ki prikazuje gumb za odobritev in gumb za zavrnitev zahteve za nakup knjige iz trgovine Apple Books.
 3. Če želiš odobriti nakup, se vpiši s svojim računom Apple ID in geslom, da opraviš nakup.

Kaj sledi

Element je po nakupu dodan v otrokov račun.2 Če si vklopil skupno rabo nakupov, je element prav tako v skupni rabi z drugimi družinskimi člani.

Če zavrneš prošnjo, otrok prejme obvestilo, da si zavrnil prošnjo. Če opustiš prošnjo ali ne opraviš nakupa, mora otrok znova poslati prošnjo. Prošnje, ki jih zavrneš ali opustiš, so izbrisane po 24 urah.

Kje najdeš prošnje funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

Če spregledaš obvestilo funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem), jo najdeš v središču za obvestila v napravi iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ali računalniku Mac.


Izbor drugega odobritelja

Organizator družine lahko drugemu staršu ali skrbniku v skupini, ki je starejši od 18 let, podeli dovoljenje za upravljanje prošenj funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem). Posamezen nakup mora upravljati le ena odrasla oseba, po koncu postopka pa je nakup zaključen.

V napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapni svoje ime.
 3. Tapni »Family Sharing« (Skupna raba v družini) in nato še ime družinskega člana.
 4. Tapni »Role« (Vloga).
 5. Tapni »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik).

V računalniku Mac

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema) in klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. V stranski vrstici klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 3. Ob imenu družinskega člana klikni »Details« (Podrobnosti).
 4. Klikni »Edit« (Uredi) in izberi »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik).

V računalniku Mac s sistemom macOS Mojave ali starejšo različico

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema).
 2. Klikni »iCloud« in izberi družinskega člana.
 3. Izberi »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik).

Kako lahko otroci ali najstniki pošljejo prošnjo s funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem)

 1. Če želiš kupiti ali prenesti element, tapni ceno ali gumb »Get« (Pridobi). Če uporabljaš napravo Apple Watch, dvoklikni stransko tipko in vnesi številsko geslo.
 2. Vnesi svoj račun Apple ID in geslo, če si k temu pozvan.
 3. Tapni »Ask« (Vprašaj). Če je tvoj starš ali skrbnik v bližini, lahko tapneš »approve it in person« (odobri prošnjo v živo), nato pa lahko ta nakup odobri neposredno v tvoji napravi.
  iPhone otroka prikazuje sporočilo, da bo zahteva za nakup te knjige poslana staršu ali skrbniku. Pod tem sporočilom sta gumba »Cancel« (Prekliči) in »Ask« (Vprašaj).
 4. Ko tvoj starš ali skrbnik kupi element, je ta samodejno prenesen v tvojo napravo.2

Funkcije »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) ni mogoče uporabiti za aplikacije ali vsebino s šole

Če je bil račun otroka ustvarjen z računom Apple ID za učence, lahko otrok funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) uporabi za osebne nakupe zunaj izobraževalne ustanove. Funkcije ne bo mogel uporabiti za nobeno aplikacijo ali drugo vsebino, ki jo distribuira šola.

1. Starost se razlikuje glede na državo ali regijo.

2. V Južni Koreji bo moral otrok po odobritvi prošnje s funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem) morda potrditi svojo starost. Več informacij o preverjanju starosti v Južni Koreji.

Datum objave: