Odobritev nakupov otrok s funkcijo za nakup z dovoljenjem

S funkcijo za nakup z dovoljenjem lahko daš svojim otrokom proste roke pri odločanju, vendar še vedno nadzoruješ njihovo porabo.

Naprava iPad prikazuje zahteve Madi in Marise, napravi iPhone in Apple Watch pa prikazujeta vsebino v napravah otrok.s

Kako deluje funkcija za nakup z dovoljenjem

Če uporabljaš funkcijo za nakup z dovoljenjem, ta organizatorju družine pošlje prošnjo, ko želijo otroci opraviti nakup ali prenesti nov element. Organizator družine lahko nato odobri ali zavrne prošnjo v svoji napravi. Če želi otrok na primer kupiti aplikacijo, lahko oseba, ki odobri nakupe v družini, preveri aplikacijo, nato pa se odloči, ali bo dovolila nakup.

Če organizator družine odobri prošnjo in dokonča nakup, je element samodejno prenesen v otrokovo napravo. Če organizator družine zavrne prošnjo, nakup ali prenos ni izveden. Če otrok znova prenese kupljen element, prenese kupljen element v skupni rabi, namesti posodobitev ali uporabi kodo za unovčenje, organizator družine ne prejme prošnje. 


Kdo lahko uporablja funkcijo za nakup z dovoljenjem

Družinski člani lahko funkcijo za nakup z dovoljenjem uporabijo, ko nastavijo funkcijo Family Sharing (Skupna raba v družini). Organizator družine lahko funkcijo za nakup z dovoljenjem omogoči za katerega koli družinskega člana, ki ni odrasla oseba. Funkcija je privzeto vklopljena za vse otroke, mlajše od 13 let. Če v družinsko skupino povabiš osebo, mlajšo od 18 let, se prikaže poziv za nastavitev funkcije za nakup z dovoljenjem.1

Če družinski član dopolni 18 let in organizator družine izklopi funkcijo za nakup z dovoljenjem, organizator družine ne more več vklopiti funkcije.


Vklop ali izklop funkcije za nakup z dovoljenjem

Če si organizator družine, vklopi ali izklopi funkcijo za nakup z dovoljenjem v svoji napravi.

V napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
 2. Tapni svoje ime.
 3. Tapni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 4. Tapni »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).
  Naprava iPhone, ki prikazuje menijski element »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).
 5. Tapni ime družinskega člana.
 6. Vklopi ali izklopi funkcijo za nakup z dovoljenjem s preklopnim gumbom.

V računalniku Mac

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema) in klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. V stranski vrstici klikni »Family« (Družina).
 3. Ob imenu otroka na desni strani klikni »Details« (Podrobnosti). 
 4. Izberi »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).

V računalniku Mac s sistemom macOS Mojave ali starejšo različico

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema).
 2. Nato klikni »iCloud«.
 3. Klikni »Manage Family« (Upravljaj družino) in izberi ime družinskega člana.
 4. Izberi »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).


Odobritev ali zavrnitev prošnje

Če si organizator družine, lahko prošnjo odobriš ali zavrneš v napravi iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ali računalniku Mac.

 1. Odpri obvestilo, da si ogledaš element, ki ga želi družinski član kupiti. Ali ne najdeš obvestil funkcije za nakup z dovoljenjem?
 2. Odobri ali zavrni nakup.
  Naprava iPhone, ki prikazuje prošnjo, ki jo starš ali skrbnik lahko odobri ali zavrne.
 3. Če želiš odobriti nakup, se vpiši s svojim računom Apple ID in geslom, da opraviš nakup.

Kaj sledi

Element je po nakupu dodan v otrokov račun.2 Če si vklopil skupno rabo nakupov, je element v skupni rabi še z drugimi družinskimi člani.

Če zavrneš prošnjo, otrok prejme obvestilo, da si zavrnil prošnjo. Če opustiš prošnjo ali ne opraviš nakupa, mora otrok znova poslati prošnjo. Prošnje, ki jih zavrneš ali opustiš, so izbrisane po 24 urah.

Kje najdeš prošnje funkcije za nakup z dovoljenjem

Če spregledaš obvestilo funkcije za nakup z dovoljenjem, jo najdeš v središču za obvestila v napravi iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ali računalniku Mac.


Izbor drugega odobritelja

Organizator družine lahko drugemu staršu ali skrbniku v skupini, ki je starejši od 18 let, podeli dovoljenje za upravljanje prošenj funkcije za nakup z dovoljenjem. Posamezen nakup mora upravljati le ena odrasla oseba, po koncu postopka pa je nakup zaključen.

V napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Izberi »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapni svoje ime.
 3. Tapni »Family Sharing« (Skupna raba v družini) in nato še ime družinskega člana.
 4. Tapni »Role« (Vloga).
  Naprava iPhone, ki prikazuje menijski element »Role« (Vloga).
 5. Tapni »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik).

V računalniku Mac

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema) in klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. V stranski vrstici klikni »Family« (Družina).
 3. Ob imenu družinskega člana klikni »Details« (Podrobnosti) in izberi »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik). 

V računalniku Mac s sistemom macOS Mojave ali starejšo različico

 1. Izberi meni Apple  > »System Preferences« (Nastavitve sistema).
 2. Klikni »iCloud« in izberi družinskega člana.
 3. Izberi »Parent/Guardian« (Starš/skrbnik).


Kako lahko otroci ali najstniki pošljejo prošnjo s funkcijo za nakup z dovoljenjem

 1. Če želiš kupiti ali prenesti element, tapni ceno ali gumb »Get« (Pridobi). Če uporabljaš napravo Apple Watch, dvoklikni stransko tipko in vnesi številsko geslo.
 2. Vnesi svoj račun Apple ID in geslo, če si k temu pozvan.
 3. Tapni »Ask« (Vprašaj). Če je tvoj starš ali skrbnik v bližini, lahko tapneš »approve it in person« (odobri prošnjo v živo), nato pa lahko ta nakup odobri neposredno v tvoji napravi.
  Naprava iPhone, ki prikazuje možnosti »Ask Permission« (Prosi za dovoljenje) v otrokovi napravi.
 4. Ko tvoj starš ali skrbnik kupi element, je ta samodejno prenesen v tvojo napravo.2


Funkcije za nakup z dovoljenjem ni mogoče uporabiti za aplikacije ali vsebino s šole

Če je bil račun otroka ustvarjen z računom Apple ID za učence, lahko otrok funkcijo za nakup z dovoljenjem uporabi za osebne nakupe zunaj izobraževalne ustanove. Funkcije ne bo mogel uporabiti za nobeno aplikacijo ali drugo vsebino, ki jo distribuira šola.

1. Starost se razlikuje glede na državo ali regijo.

2. V Južni Koreji bo moral otrok po odobritvi prošnje s funkcijo za nakup z dovoljenjem morda potrditi svojo starost. Več informacij o preverjanju starosti v Južni Koreji.

Datum objave: