Skupna raba nakupov z družino

Ena odrasla oseba v družini (organizator družine) plača nakupe vseh. V skupno rabo lahko daš aplikacije, glasbo, knjige in še več.

Kaj je skupna raba nakupa?

Ko vklopiš skupno rabo nakupa, imajo vsi družinski člani dostop do aplikacij, glasbe, filmov, televizijskih oddaj in knjig, ki jih kupijo družinski člani. Nakupe družinskih članov plača organizator družine.

Nekaterih izdelkov ni mogoče dati v skupno rabo. Preveri, katere vrste vsebin ni mogoče dati v skupno rabo.


Vklop skupne rabe nakupa v napravi iPhone, iPad ali iPod touch

 1. Če še nisi, nastavi funkcijo »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).
 3. Tapni svoje ime in nato »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 4. Tapni »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa).
 5. Tapni »Continue« (Nadaljuj) in sledi navodilom na zaslonu.
 6. Če si želiš ogledati, kateri način plačila bo bremenjen, tapni »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa) in si oglej podatke za »Shared Payment Method« (Način plačila v skupni rabi).
  iPhone, ki prikazuje, da je način plačila v skupni rabi kartica Visa.

Vklop skupne rabe nakupa v računalniku Mac

 1. Če še nisi, nastavi funkcijo »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 2. V računalniku Mac izberi meni Apple > »System Preferences« (Nastavitve sistema).
 3. Klikni »Family Sharing« (Skupna raba v družini).
 4. V stranski vrstici klikni »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa).
 5. Klikni »Set Up Purchase Sharing« (Nastavi skupno rabo nakupa) in sledi navodilom na zaslonu.
 6. Če si želiš ogledati, kateri način plačila bo bremenjen, si oglej podatke za »Shared Payment Method« (Način plačila v skupni rabi).
  Računalnik Mac, ki prikazuje, da je način plačila v skupni rabi kartica Visa.

Izklop skupne rabe nakupa

 1. Nastavitve funkcije »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa) si lahko ogledaš v možnosti »Settings« (Nastavitve) v napravi iPhone ali iPad ali v možnosti »System Preferences« (Nastavitve sistema) v računalniku Mac.
 2. Izklop skupne rabe nakupa:
  • V napravi iPhone, iPad ali iPod touch tapni »Stop Purchase Sharing« (Ustavi skupno rabo nakupa).
  • V računalniku Mac klikni »Turn Off« (Izklopi) in nato »Stop Purchase Sharing« (Ustavi skupno rabo nakupa).

Kateri način plačila je bremenjen za nakupe družinskih članov?

Ko je funkcija »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa) vklopljena, je za vse nakupe bremenjen način plačila organizatorja družine.* Če pride do težave z načinom plačila, lahko organizator družine posodobi način plačila ali doda novega.

Če si ti organizator družine in načina plačila ne želiš deliti z družino, izklopi skupno rabo nakupa. Ko je skupna raba nakupa izklopljena, lahko nadaljuješ s skupno rabo naročnin kot sta naročnini na Apple TV+ in Apple Arcade. Ko je funkcija »Purchase Sharing« (Skupna raba nakupa) izklopljena, mora vsak uporabiti svoj način plačila.

Preberi, kako se obračunavajo nakupi, če ima družinski član sredstva na računu Apple ID.


Če želiš odobriti otrokove nakupe

Če želiš, da mora otrok pred nakupom pridobiti dovoljenje, vklopi funkcijo »Ask to Buy« (Nakup z dovoljenjem).

Informacije o izdelkih, ki jih ni izdelala družba Apple, ali neodvisna spletna mesta, ki jih družba Apple ne nadzoruje ali preizkuša, so na voljo brez priporočil ali podpore. Družba Apple ne prevzema nobene odgovornosti glede izbora, delovanja ali uporabe spletnih mest ali izdelkov tretjih oseb. Družba Apple ne jamči za natančnost ali zanesljivost spletnih mest tretjih oseb. Obrni se na dobavitelja, če želiš dodatne infromacije.

Datum objave: