Priprava naprave iPhone ali iPad na popravilo

Preden prineseš ali pošlješ napravo družbi Apple v popravilo, upoštevaj ta navodila, da zaščitiš svoje osebne podatke in prihraniš čas za popravilo.

Gesla za Apple ID, gesla naprave ali varnostnih podatkov računa nikoli ne razkrij drugim osebam. Niti družba Apple niti pooblaščeni ponudniki servisnih storitev za izdelke Apple ne bodo zahtevali teh podatkov.

Za podporo za določeno programsko opremo boš morda moral vnesti geslo naprave ali geslo za Apple ID. Dokler ima tehnik dostop do tvoje naprave, vedno ostani prisoten.

Priprava naprave na popravilo

Upoštevaj te navodila, preden napravo prineseš v trgovino Apple Store ali k pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev za izdelke Apple ali jo pošlješ družbi Apple. Glede na to, ali boš napravo prinesel ali poslal, so v naslednjih razdelkih navedena dodatna navodila.

Če se naprava ne odziva ali iz drugih razlogov ne moreš izvesti nekaterih korakov, jih upoštevaj toliko, kolikor jih lahko. Nekatere korake boš morda lahko opravil tudi prek spleta na strani računa Apple ID.

 1. Varnostno kopiranje naprave iPhone ali iPad:

 2. Izklopi Apple Cash in odstrani svoje kartice in kupone iz aplikacije Apple Wallet.

 3. Izklopi funkcijo »Find My« (Najdi moj): Odpri »Settings« (Nastavitve) > tvoje ime > »Find My« (Najdi moj), nato tapni »Find My [Device]« (Najdi moj [naprava]) in funkcijo izklopi*.

* Če želiš preprečiti, da bi kdo drug brez tvoje vednosti popravljal napravo, družba Apple morda ne bo mogla popraviti tvoje naprave, če funkcija »Find My« (Najdi moj) ni izklopljena.

Če boš napravo prinesel na popravilo

Če boš napravo prinesel v trgovino Apple Store ali k pooblaščenemu ponudniku servisnih storitev za izdelke Apple, preveri tudi, ali se moraš naročiti. Morda se moraš na primer dogovoriti za termin na lokaciji podpore Genius Bar, preden obiščeš trgovino Apple Store.

Dogovori se za termin na lokaciji podpore Genius Bar

Ko obiščeš lokacijo za popravilo, prinesi:

 • svojo napravo in vso dodatno opremo, za katero potrebuješ pomoč, in

 • če je mogoče, potrdilo o nakupu (pri nekaterih popravilih bo morda potrebno potrdilo o nakupu);

 • osebni dokument (na primer vozniško dovoljenje, potni list ali drug uraden dokument za ugotavljanje tvoje istovetnosti).

Če boš napravo poslal družbi Apple v popravilo

Če želiš napravo poslati v popravilo družbi Apple, moraš upoštevati nekaj dodatnih navodil za pripravo naprave.

 1. Ko varnostno kopiraš napravo, jo izbriši, da zaščitiš svoje osebne podatke in jih odstraniš iz računa Apple ID: Odpri »Settings« (Nastavitve) in tapni »General« (Splošno) > »Transfer or Reset iPhone (or iPad)« (Prenos ali ponastavitev naprave iPhone ali iPad), nato pa tapni »Erase All Content and Settings« (Izbriši vso vsebino in nastavitve). Za potrditev moraš vnesti geslo za Apple ID.

 2. Po potrebi začasno onemogoči mobilno storitev:

  • Če tvoja naprava uporablja fizično kartico SIM, jo odstrani.

  • Če tvoja naprava uporablja kartico eSIM, se obrni na svojega ponudnika brezžičnih storitev in po potrebi pridobi novo kartico eSIM ali začasno onemogoči storitev.

Potrebuješ pomoč?

Obrni se na tehnično podporo družbe Apple

Datum objave: