Razpoložljivost različic aplikacije EKG v uri Apple Watch

Funkcije aplikacije EKG se lahko razlikujejo glede na tvojo državo ali regijo.

Poišči svojo različico aplikacije EKG

Različica 1 aplikacije EKG ali različica 2 aplikacije EKG zaradi predpisov v tvoji državi morda ne bo na voljo. Upoštevaj spodnja navodila, da preveriš, katero različico aplikacije EKG imaš nameščeno v napravi Apple Watch ali iPhone.

V napravi Apple Watch

  1. Zaženi aplikacijo Settings (Nastavitve).

  2. Tapni »Heart« (Srce) in nato še »ECG« (EKG).

Prikaže se številka različice aplikacije EKG.

V napravi iPhone

  1. Odpri aplikacijo Health.

  2. Tapni zavihek »Browse« (Prebrskaj) in nato še »Heart« (Srce).

  3. Tapni »ECG« (EKG) in nato še »About« (Vizitka).

Številka različica aplikacije EKG je navedena v razdelku »About« (Vizitka) ob možnosti »Feature Version« (Različica funkcije).

Datum objave: