List k výmene Apple Watch

Vyberte krajinu alebo oblasť

Vážený zákazník spoločnosti Apple,

všetky servisné práce v rámci služby AppleCare boli vykonané v stredisku schválenom spoločnosťou Apple, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň kvality a spoľahlivosti. Po dôkladnom diagnostickom otestovaní pôvodných Apple Watch Vám posielame náhradné hodinky (priložené).*

Ak sa na pôvodné Apple Watch vzťahovala pôvodná záruka, za túto výmenu nič neplatíte. Ak sa na pôvodné Apple Watch nevzťahovala záruka spoločnosti Apple, z kreditnej karty Vám bude strhnutá čiastka, ktorú ste akceptovali pri súhlase s týmto testom a servisom.

Sériové číslo

Náhradné Apple Watch majú iné sériové číslo ako pôvodné Apple Watch. Pre budúcu referenciu si uchovávajte záznam sériových čísel.

Záruka

Na náhradné Apple Watch prechádza zostávajúca záruka pôvodných hodiniek alebo sa na ne vzťahuje 90-dňová záruka od dátumu výmeny (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie).

Ďakujeme Vám za využitie služby AppleCare. Prajeme Vám, aby ste si svoje Apple Watch užívali aj naďalej.

S pozdravom

Služba AppleCare

* Pôvodné Apple Watch vymenila spoločnosť Apple za nové alebo renovované Apple Watch. Prípadné poplatky sú uvedené v samostatnej faktúre.