Centrum odpovedí na otázky o servise hodiniek Apple Watch

Prečítajte si o možnostiach servisu hodiniek Apple Watch, záruke a cenách servisu.

Ako si môžem nechať opraviť hodinky Apple Watch?

Ak máte problémy s hodinkami Apple Watch, najskôr ich skúste reštartovať. Môžete tiež zrušiť ich párovanie a potom ich spárovať znova.

Reštartovanie hodiniek Apple Watch
Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu
Články podpory spoločnosti Apple

Ak sa vám pomocou týchto krokov nepodarilo problém vyriešiť, obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pred odoslaním hodiniek Apple Watch do servisu nezabudnite zrušiť ich párovanie s iPhonom. Hodinky Apple Watch po ich prijatí čo najskôr opravíme alebo vymeníme. Pri preberaní hodiniek Apple Watch vám môžeme poskytnúť podrobné informácie o vykonanom servise.

Vytvorenie žiadosti o podporu
Príprava hodiniek Apple Watch na servis
Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu

Kontaktujte nás

Ak potrebujete podporu alebo servis, kontaktujte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pripravte si sériového číslo svojho produktu.

Kontaktovanie spoločnosti Apple
Identifikácia modelu hodiniek Apple Watch
Vyhľadanie sériového čísla produktu
Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Koľko to bude stáť?

Ak sa na daný problém vzťahuje záruka alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, nebudete nič platiť. Ak sa naň záruka nevzťahuje, cena bude závisieť od typu servisu.

Kontrola stavu záruky

Ako dlho to bude trvať?

Zdroj

Približný čas

Prinesenie produktu autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple

Spýtajte sa zástupcu servisu

V závislosti od toho, kde si servis dohodnete, je možné, že budete môcť sledovať stav opravy online.

Kontrola stavu žiadosti o servis

 

Krytie obmedzenou zárukou spoločnosti Apple

Obmedzená záruka spoločnosti Apple sa vzťahuje na výrobné chyby produktu, začína dátumom pôvodného nákupu a jej trvanie sa líši v závislosti od modelu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené záručné doby jednotlivých modelov hodiniek Apple Watch. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Model Záručná doba
Apple Watch Sport Jeden rok
Apple Watch Jeden rok
Príslušenstvo značky Apple Jeden rok

Naša záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nehodou alebo neoprávnenými úpravami. Podrobnosti nájdete v záruke. Stav záruky si môžete skontrolovať online. Ak v našich záznamoch nájdete nejaké nezrovnalosti, môžete aktualizovať informácie o vašom doklade o nákupe.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple
Kontrola stavu záruky
Aktualizácia dokladu o nákupe
Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa

Mimozáručný servis

Servis sa považuje za mimozáručný v týchto prípadoch:

  • Na hodinky Apple Watch sa už nevzťahuje platná záruka ani doba určená zákonom o ochrane spotrebiteľa.
  • V hodinkách Apple Watch došlo k problému, na ktorý sa nevzťahuje záruka ani zákon o ochrane spotrebiteľa, ako je napríklad poškodenie pri nehode alebo v dôsledku neoprávnených úprav.

V takom prípade je možné, že hodinky Apple Watch budeme môcť opraviť alebo vymeniť za poplatok za poskytnutie mimozáručného servisu. Náhradné hodinky Apple Watch budú mať výrobné nastavenia a budú nové alebo rovnako výkonné a spoľahlivé ako nový produkt. Obmedzená záruka spoločnosti Apple dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple

Servis batérie

Ak má batéria výrobnú chybu a vzťahuje sa na ňu obmedzená záruka spoločnosti Apple alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, jej servis vykonáme bez ďalších poplatkov. Naša záruka sa nevzťahuje na batérie opotrebované v dôsledku normálneho používania. 

Je možné, že váš produkt budeme musieť otestovať, aby sme zistili príčinu problému s batériou. Ak sa na vaše hodinky Apple Watch nevzťahuje záruka, môžeme ich opraviť alebo vymeniť za poplatok.

Pomoc s nabíjaním batérie
Predĺženie výdrže batérie

Poškodenie obrazovky

Ak sa vám náhodou rozbije displej hodiniek Apple Watch, je možné, že si ich budete môcť nechať vymeniť za poplatok. Záruka spoločnosti Apple sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nehodou alebo nesprávnym používaním. Ak sa displej rozbije v dôsledku výrobnej chyby, na takéto poškodenie sa vzťahuje záruka spoločnosti Apple a zákon o ochrane spotrebiteľa.

Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Príslušenstvo Apple

Na príslušenstvo značky Apple sa vzťahuje naša záruka a zákon o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti o servise vám poskytne spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

Ak máte príslušenstvo od iného výrobcu, ktoré ste si kúpili od spoločnosti Apple, môžeme vám pomôcť s vrátením peňazí alebo výmenou. Servis alebo podporu vám poskytne výrobca príslušenstva.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple na príslušenstvo
Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple
Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Príprava hodiniek Apple Watch na servis

  • Nabite hodinky Apple Watch.
  • Zrušte párovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu.
  • Odopnite remienok a uschovajte si ho spolu s nabíjacím káblom a ďalším príslušenstvom. Tieto veci budete potrebovať po servise hodiniek Apple Watch.
  • Uistite sa, že poznáte svoje Apple ID a heslo.

Zrušenie párovania hodiniek Apple Watch a iPhonu
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple

Po servise

Keď hodinky Apple Watch dostanete späť, nastavte ich rovnako, ako keby ste nastavovali nové hodinky Apple Watch.

Kvalitu servisu vrátane náhradných dielov garantujeme po dobu 90 dní od poskytnutia servisu alebo po zostávajúcu dobu platnosti obmedzenej záruky spoločnosti Apple (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie). Táto ponuka platí vždy, keď servis vykonáme my alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple. Okrem toho platia aj práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Nastavenie hodiniek Apple Watch