Oprava a servis iPodu

Oprava a servis iPodu

Ako môžem získať servis pre svoj iPod?

Naplánovanie návštevy

Naplánovanie návštevy

Dohodnite si stretnutie u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Kontaktujte podporu spoločnosti Apple

Kontaktujte nás

Porozprávajte sa s poradcom podpory spoločnosti Apple

Odporúčané služby

Servis batérie

Servis batérie

Batériu vášho iPodu môžeme vymeniť za servisný poplatok. Naša záruka sa nevzťahuje na batérie opotrebované v dôsledku bežného používania.

Oprava obrazovky

Oprava obrazovky

Prasknuté obrazovky vymieňame za poplatok. Neúmyselné poškodenie nie je kryté zárukou spoločnosti Apple.

Koľko to bude stáť?

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple si môžu účtovať vlastné poplatky, a preto požiadajte o odhad vybraného poskytovateľa.

Výber poskytovateľa servisných služieb

Servis hardvéru niektorých starších produktov už nemusí byť dostupný.

Pozrite si zastarané a staršie produkty

Záruka

Obmedzená záruka spoločnosti Apple sa vzťahuje na výrobné chyby iPodu a príslušenstva značky Apple, ktoré bolo dodané s vaším produktom, a trvá jeden rok od ich zakúpenia. Na príslušenstvo značky Apple zakúpené samostatne sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Apple na príslušenstvo. Toto príslušenstvo zahŕňa adaptéry, náhradné káble, bezdrôtové nabíjačky a puzdrá.

Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak sa na vašu situáciu nevzťahuje žiadne krytie, zaplatíte poplatok. Ak sa na problém s vaším iPodom nevzťahuje servis, možno budete musieť zaplatiť sumu v celej hodnote náhradného produktu.

Garancia

Kvalitu servisu vrátane náhradných dielov garantujeme po dobu 90 dní od poskytnutia servisu alebo po zostávajúcu dobu platnosti obmedzenej záruky spoločnosti Apple (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie). Okrem toho platia aj práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Náhradné zariadenie, ktoré spoločnosť Apple poskytne v rámci služby opravy alebo výmeny, môže obsahovať nové alebo predtým používané originálne diely Apple, ktoré boli otestované a spĺňajú požiadavky spoločnosti Apple na funkčnosť.