Centrum odpovedí na otázky o servise iPhonu

Prečítajte si o možnostiach servisu, záruke a cenách opráv iPhonu.

Ako si môžem nechať opraviť iPhone?

Spoločnosť Apple ponúka k iPhonu mnoho možností získania podpory a servisu. Vyberte si tú, ktorá je pre vás najlepšia. Ak máte nejaké otázky, možno nájdete odpoveď v našich článkoch podpory. Takisto vám môžeme pomôcť s opravou prasknutých displejov, výmenou batérií a riešením ďalších problémov.

Články podpory spoločnosti Apple

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a nechajte si poradiť od odborníka podpory spoločnosti Apple. Pomôžeme vám vyriešiť problém alebo dohodnúť opravu. Skôr než nás budete kontaktovať, pripravte si sériové číslo iPhonu a svoje Apple ID a heslo.

Identifikácia modelu iPhonu
Vyhľadanie sériového čísla produktu
Zadanie žiadosti o servis

Prinesenie do servisu

Ak chcete získať pomoc osobne, prineste svoj produkt autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple alebo svojmu operátorovi. Pred návštevou si pripravte svoje Apple ID a heslo.

Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple
Kontaktovanie operátora
Zálohovanie iPhonu a príprava na servis

Koľko to bude stáť?

Ak sa na daný problém vzťahuje záruka alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, nebudete nič platiť. Ak sa naň záruka nevzťahuje, cena bude závisieť od typu opravy.

Kontrola stavu záruky

Ako dlho to bude trvať?

Spôsob odovzdania na opravu Približný čas
Prinesenie produktu autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple Až 5 dní*
Prinesenie produktu operátorovi Spýtajte sa zástupcu
*Môže byť k dispozícii aj expresná oprava v ten istý deň.

V závislosti od toho, kde si servis dohodnete, je možné, že budete môcť sledovať stav opravy online.

Kontrola stavu žiadosti o servis

Krytie obmedzenou zárukou spoločnosti Apple

Obmedzená záruka spoločnosti Apple sa vzťahuje na výrobné chyby produktov a príslušenstva Apple po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Naša záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nehodou alebo neoprávnenými úpravami. Podrobnosti nájdete v záruke. Stav záruky si môžete skontrolovať online. Ak v našich záznamoch nájdete nejaké nezrovnalosti, môžete aktualizovať informácie o vašom doklade o nákupe.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple
Kontrola stavu záruky
Aktualizácia dokladu o nákupe
Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa

Mimozáručný servis

Opravy sa považujú za mimozáručné v týchto prípadoch:

  • iPhone je starší ako jeden rok.
  • Na iPhone došlo k problému, na ktorý sa nevzťahuje záruka ani zákon o ochrane spotrebiteľa, ako je napríklad poškodenie pri nehode alebo v dôsledku neoprávnených úprav.

V takom prípade je možné, že váš produkt budeme môcť opraviť alebo vymeniť za poplatok za poskytnutie mimozáručného servisu. Náhradný iPhone bude nový alebo rovnako výkonný a spoľahlivý ako nový iPhone. Obmedzená záruka spoločnosti Apple dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple

Servis batérie

Obmedzená záruka spoločnosti Apple sa vzťahuje na chybnú batériu, ale nie na jej opotrebovanie pri bežnom používaní. Môže byť potrebné, aby váš produkt otestoval autorizovaný technik spoločnosti Apple a zistil príčinu problému s batériou.

Ak má batéria výrobnú chybu, na ktorú sa vzťahuje naša záruka alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, máte nárok na bezplatný servis. Ak sa záruka na servis batérie vášho iPhonu nevzťahuje, obráťte sa na miestneho autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple alebo na svojho operátora a informujte sa o možnostiach mimozáručného servisu.

Predĺženie výdrže batérie

Príslušenstvo Apple

Na príslušenstvo značky Apple vrátane napájacích adaptérov sa vzťahuje naša záruka a zákon o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti o servise vám poskytne váš operátor.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple na príslušenstvo
Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple
Kontaktovanie operátora

Príprava iPhonu na servis

  • Zálohujte si iPhone v iCloude alebo iTunes. Zálohu budete potrebovať na obnoveniu obsahu, ak by sme váš iPhone museli resetovať alebo vymeniť.
  • Uistite sa, že poznáte svoje Apple ID a heslo.
  • Ak sa vo vašom iPhone používa SIM karta, vyberte ju a nechajte si ju. 
  • Keď zariadenie odovzdávate do servisu, nechajte si káble a ďalšie príslušenstvo.
  • Prečítajte si úplné pokyny, ako iPhone pripraviť na servis.

Zálohovanie iPhonu
Príprava iPhonu na servis
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple

Po servise

Keď sa vám iPhone vráti zo servisu, je možné, že v ňom bude nainštalovaný nový operačný systém. Ak sa vo vašom iPhone používa SIM karta, vložte ju späť do zariadenia. Zapnite iPhone a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení nastavenia obnovte svoje dáta zo zálohy.

Kvalitu servisu vrátane náhradných dielov garantujeme po dobu 90 dní od poskytnutia servisu alebo po zostávajúcu dobu platnosti obmedzenej záruky spoločnosti Apple (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie). Okrem toho platia aj práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Táto ponuka platí vždy, keď servis vykonáme my alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

Obnovenie zo zálohy