Oprava a servis iPadu

  

Oprava obrazovky

Ak neúmyselne poškodíte obrazovku svojho iPadu, môžete si iPad vymeniť za mimozáručný poplatok. Na neúmyselné poškodenie sa nevzťahuje záruka spoločnosti Apple ani zákon o ochrane spotrebiteľa. Náklady na servis iPadu s neúmyselne poškodenou obrazovkou závisia od modelu iPadu a ďalšieho sprievodného poškodenia. 

Ak obrazovka praskne v dôsledku výrobnej chyby, na takéto poškodenie sa vzťahuje záruka spoločnosti Apple a zákon o ochrane spotrebiteľa.

Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Servis batérie

Ak má batéria výrobnú chybu a vzťahuje sa na ňu obmedzená záruka spoločnosti Apple alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, jej servis vykonáme bez ďalších poplatkov. Naša záruka sa nevzťahuje na batérie opotrebované v dôsledku bežného používania. 

Je možné, že váš produkt budeme musieť otestovať, aby sme zistili príčinu problému s batériou. Ak sa na iPad nevzťahuje záruka, jeho servis môžeme vykonať za poplatok.

Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple
Predĺženie výdrže batérie

Iné opravy iPadu

Máte s iPadom iným problém, ktorý súvisí napríklad s tlačidlom Domov alebo poškodením kvapalinou?

Ak sa na tento problém s iPadom vzťahuje záruka spoločnosti Apple alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, oprava bude bezplatná. To však nezahŕňa neúmyselné poškodenie, na ktoré sa záruka spoločnosti Apple nevzťahuje.

Výška poplatku za opravu poškodeného iPadu môže byť rôzna. Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple majú vlastné cenníky, a preto si vyžiadajte predbežnú kalkuláciu.

Originálne diely

Originálne diely Apple sú pri kvalitnej oprave nevyhnutné. Ak chcete mať istotu, že sa vám produkt vráti opravený správne, obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple.

Príslušenstvo Apple

Na príslušenstvo značky Apple, napríklad klávesnicu Smart Keyboardceruzku Apple Pencilnabíjacie káble, sa vzťahuje jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple na príslušenstvo. Toto príslušenstvo môžete dať opraviť alebo vymeniť za poplatok. V prípade, že sa naň vzťahuje záruka alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, poplatok neplatíte. 

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple alebo vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple 

Príprava iPadu na servis

Pred vykonaním servisu iPadu budete musieť pomocou niekoľkých krokov, napríklad vytvorením zálohy a vypnutím služby Nájsť môj iPhone, ochrániť svoje dáta.

Ako pripraviť iPad na opravu