modifikátor VoiceOver

Modifikátor VoiceOver je kláves alebo súbor klávesov, ktoré keď stlačíte súčasne s jedným alebo viac ďalšími klávesmi, zadáte príkazy VoiceOver. Ako modifikátor VoiceOver môžete nastaviť kláves Caps Lock alebo súčasne stlačené klávesy Control a Option.

Príkazy VoiceOver sa uvádzajú vo forme VO-kláves, kde VO označuje modifikátor VoiceOver nastavený v kategórii Všeobecné vo VoiceOver utilite. Príkaz VoiceOver VO-Shift-M napríklad znamená stlačenie modifikátora VoiceOver súčasne s klávesmi Shift a M. V závislosti od toho, ktorý modifikátor VoiceOver používate, stlačíte klávesy Caps Lock-Shift-M alebo Control-Option-Shift-M.

Keď je modifikátor VoiceOver zamknutý, nemusíte ho stláčať a príkazy VoiceOver tak zadáte ľahšie. Ak by ste chceli napríklad zadať príkaz VO-Shift-M, stlačili by ste súčasne iba klávesy Shift a M. Ak chcete zamknúť modifikátor VoiceOver, stlačte VO-; (opätovným stlačením modifikátor odomknete).

Ak chcete použiť kláves Caps Lock na písanie veľkých písmen, keď je modifikátor VoiceOver nastavený na Caps Lock, kláves Caps Lock dvakrát rýchlo stlačte.