macOS High Sierra

Používanie aplikácie Mission Control

Mission Control zobrazuje všetky okná otvorené na ploche (VoiceOver ich nazýva okná v exposé) prehľadne usporiadané tak, aby ste jednoducho našli to, ktoré hľadáte. Aplikácie zobrazené na celej obrazovke alebo v rozdelenom zobrazení, ako aj vami vytvorené plochy Spaces, sa zobrazujú v paneli Spaces (VoiceOver ho nazýva zoznam Spaces) pozdĺž horného okraja obrazovky.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

 1. Stlačením klávesov Control a šípky nahor otvorte Mission Control.

  Ak chcete ukončiť Mission Control bez vykonania zmien, stlačte tieto klávesy znova.

 2. V Mission Control môžete vykonávať nasledovné:

  • Ak chcete otvoriť položku zo skupiny okien, stlačením klávesov VO-šípka doľava alebo VO-šípka doprava prejdite na požadovanú skupinu, stlačením klávesov VO-Shift-šípka nadol spustite interakciu, prejdite na požadované okno a stlačte klávesy VO-medzerník.

  • Ak chcete otvoriť položku zo zoznamu spaces, stlačením klávesov VO-šípka doľava alebo VO-šípka doprava prejdite na tento zoznam, stlačením klávesov VO-Shift-šípka nadol spustite interakciu, prejdite na požadovanú položku a stlačte klávesy VO-medzerník.

  • Ak chcete vytvoriť plochu space, stlačením klávesov VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava prejdite na tlačidlo Pridať plochu v zozname spaces a následne stlačte klávesy VO-medzerník.

  • Ak chcete odstrániť plochu space, stlačením klávesov VO-šípka doľava alebo VO-šípka doprava prejdite na zoznam spaces, stlačením klávesov VO-Shift-šípka nadol spustite interakciu, prejdite na požadovanú plochu space a stlačte klávesy VO-Command-medzerník. Stlačením klávesu Return výber potvrďte.

Medzi plochami sa počas práce môžete jednoducho pohybovať —stačí stláčať klávesy Control-šípka doprava alebo Control-šípka doľava.