macOS High Sierra

Používanie aplikácie na celú obrazovku

Veľa aplikácií systému macOS, ako je napríklad Mail, umožňuje rozšíriť okno na celú obrazovku.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete prejsť do režimu celej obrazovky v aplikácii, ktorá ho podporuje, stlačte kombináciu klávesov Control-Command-F. Môžete tiež presunúť kurzor na zelené tlačidlo roztiahnutia na celú obrazovku v ľavom hornom rohu okna aplikácie a potom stlačiť Command-medzerník.

    Toto tlačidlo slúžiace na roztiahnutie okna na celú obrazovku môže zároveň maximalizovať okno aplikácie. Ak chcete maximalizovať okno, stlačením klávesov VO-Command-medzerník otvorte menu Akcie a potom vyberte možnosť Zväčšiť okno. Ak sa chcete vrátiť k predošlej veľkosti okna, presuňte kurzor na zelené tlačidlo, stlačením klávesov VO-Command-medzerník otvorte menu Akcie a potom vyberte možnosť Zväčšiť okno.

  • Ak pracujete s oknom na celej obrazovke, lišta sa zobrazuje len keď tam presuniete kurzor. Ak chcete zobraziť lištu a prejsť na ňu, stlačte klávesy VO-M.

  • Ak chcete ukončiť zobrazenie celej obrazovky, stlačením klávesov VO-F2-F2 zobrazte Výber okien, stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým nebudete počuť „Vypnúť zobrazenie na celej obrazovke“ a nakoniec stlačte medzerník. Alebo stlačte kombináciu klávesov Control-Command-F.