macOS High Sierra

Používanie gest utility VoiceOver

Ak máte trackpad a aplikácia Trackpad Commander je zapnutá, na navigáciu a prácu s položkami na obrazovke môžete použiť gestá VoiceOver.

Trackpad Commander zapnete podržaním modifikátora VoiceOver a otáčaním dvomi prstami na trackpade v smere hodinových ručičiek. Vypnete ho podržaním modifikátora VoiceOver a otáčaním dvomi prstami proti smeru hodinových ručičiek.

 • VoiceOver obsahuje štandardné gestá na navigáciu a prácu s položkami na obrazovke. Tieto gestá nie je možné meniť.

  Štandardné gestá VoiceOver

 • Ďalšie gestá je možné prispôsobiť priradením príkazov VoiceOver.

  Priradenie príkazov VoiceOver ku gestám

 • Rotor je možné použiť na prechod do textových oblastí, okien, dialógových okien a na webové stránky, ani na úpravu ovládacích prvkov, napríklad posuvníkov, krokovačov a rozdeľovníkov.

  Používanie rotora gest

 • Ak neviete, na ktorom mieste obrazovky sa nachádzate, trikrát klepnite. VoiceOver vysloví názov položky, na ktorej sa nachádza kurzor VoiceOver.

 • Keď pri ťahaní prstom začujete položku, ktorú by ste chceli vybrať, podržte prst na trackpade a druhým prstom klepnite. Toto gesto sa nazýva „rozdelené klepnutie“.

Pri používaní gest VoiceOver nie je možné využívať tlačidlo myši na trackpade. Výnimkou je situácia, kedy sa tlačidlo myši používa spolu s tlačidlom modifikátora, napríklad pri stlačení klávesu Control a kliknutí.