macOS High Sierra

Hľadanie príkazov pomocou menu Príkazy

Ak poznáte názov príkazu VoiceOver, no neviete si spomenúť, ktoré klávesy je potrebné stlačiť, vyhľadajte príkaz pomocou menu Príkazy a použite ho na položku, na ktorej sa kurzor VoiceOver aktuálne nachádza.

Menu Pomocník pre príkazy je panel, na ktorom sa nachádzajú kategórie príkazov od kategórie Všeobecné po kategóriu Aktívne body. Vpravo od každej položky v zozname sa nachádza šípka na prístup k jej submenu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak je VoiceOver zapnutý, stlačením kombinácie klávesov VO-H-H otvorte menu Príkazy.

  2. Zadajte niekoľko písmen názvu príkazu. Zúžite tak menu príkazy len na príkazy obsahujúce zadané písmená.

    Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte menu Príkazy, kým nebudete počuť požadovaný príkaz. Ak chcete znova zobraziť zoznam všetkých príkazov, stlačte kláves Delete.

  3. Keď budete počuť požadovaný príkaz, stlačením klávesu Return alebo medzerníka použite príkaz na položku, na ktorej sa nachádza kurzor VoiceOver.