macOS High Sierra

O gestách utility VoiceOver

Ak používate trackpad a utilita VoiceOver je zapnutá, môžete povoliť aplikáciu Trackpad Commander a potom použiť gestá na navigáciu, prácu s položkami na obrazovke a zadávanie príkazov VoiceOver.

Gestá utility VoiceOver zahŕňajú možnosť používať jeden alebo viac prstov na ťahanie, klepanie, rýchly pohyb alebo otáčanie na trackpade. Pri gestách je možné použiť rôzne postupy. Na klepanie napríklad môžete použiť dva prsty jednej ruky, alebo z každej ruky jeden prst. Použite Pomocníka pre klávesnicu na precvičenie štandardných a vlastných gest a zistite, aké funkcie je pomocou nich možné vykonávať.

Trackpad predstavuje okno alebo oblasť obrazovky, v ktorej je umiestnený kurzor VoiceOver. Potiahnutím prsta po trackpade sa presunie kurzor VoiceOver len v rámci daného okna alebo oblasti. Utilita VoiceOver vyslovuje pri pohybe kurzora jednotlivé položky kurzora VoiceOver. Vždy, keď zaznamená prázdne miesto na obrazovke, prehrá zvukový efekt. Tieto informácie umožňujú pri navigácii pochopiť aktuálne umiestnenie položiek na obrazovke. Ak sa napríklad kurzor nachádza na paneli s nástrojmi aplikácie Mail, trackpad predstavuje panel s nástrojmi aplikácie Mail. Potiahnutím prsta po trackpade sa presunie kurzor VoiceOver v rámci panela s nástrojmi aplikácie Mail. Trackpad predstavuje len konkrétnu oblasť, nie celú obrazovku, preto nie je možné omylom prejsť do iných oblastí alebo aplikácií.

Utilita VoiceOver zvýrazňuje oblasť obrazovky, v ktorej pracujete, stlmením zvyšnej časti obrazovky. Vylepšuje tak možnosť spolupráce so slabozrakými užívateľmi. Ostatné funkcie spolupráce, napríklad panel titulkov alebo Braillov panel, je tiež možné použiť súčasne s gestami VoiceOver.