macOS High Sierra

Dotykový panel kategórie Vizualizácie

Pomocou dotykového panela v kategórii Vizualizácie VoiceOver utility prispôsobte priehľadnosť pozadia tlmiaceho obrazovku v oblasti okolo kurzora. Tento panel sa zobrazuje, iba ak je k dispozícii trackpad.

Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu, stlačením klávesov Command a F5 VoiceOver zapnite a potom stlačte VO a F8.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Priehľadnosť pozadia

Potiahnite posuvník smerom k hodnote 0 percent alebo 100 percent, aby ste znížili alebo zvýšili priehľadnosť stlmeného pozadia v oblasti okolo kurzora.

Ak zvýšite priehľadnosť, farba pozadia sa zosvetlí a zvyšok obrazovky bude lepšie viditeľný.