macOS High Sierra

Priradenie príkazov VoiceOver ku gestám

Prispôsobte niektoré gestá VoiceOver priradením konkrétnych príkazov VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte utilitu VoiceOver (stlačte klávesy VO a F8, keď je utilita VoiceOver zapnutá), kliknite na kategóriu Aplikácie Commander a potom kliknite na Trackpad.

  2. Skontrolujte, či je vybrané Povoliť aplikáciu Trackpad Commander, a potom kliknite na Priradiť príkazy.

  3. Kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte kláves modifikátora, napríklad Command alebo Shift, ktorý chcete použiť s vlastnými gestami.

  4. Pracujte s tabuľkou Príkazy gest trackpadu a prechádzajte stĺpcom Gestá trackpadu smerom nadol, kým nebudete počuť gesto, ktoré chcete prispôsobiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s oblasťami a skupinami obsahu.

  5. V stĺpci Príkaz kliknite na vyskakovacie menu príkazov, prejdite na dostupné príkazy, kým nebudete počuť požadovaný príkaz, a potom stlačte Return.

    Použite menu Vlastné príkazy na priradenie skriptov a workflowov aplikácie Automator ku gestám.

Utilita VoiceOver obsahuje množinu štandardných gest VoiceOver, ktoré nie je možné meniť.