macOS High Sierra

Panel priradení aplikácie Trackpad Commander

Pomocou panela priradení aplikácie Trackpad Commander vo VoiceOver utilite priraďte príkazy VoiceOver ku gestám trackpadu.

Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu, stlačením klávesov Command a F5 VoiceOver zapnite a potom stlačte VO a F8.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Vyskakovacie menu Modifikátor

Kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte kláves modifikátora, ktorý chcete použiť s gestami. Na základe pôvodných nastavení sa nepoužíva žiaden modifikátor.

Gestá trackpadu

Označenie gest, ktoré môžete priradiť k príkazom VoiceOver.

Command

Kliknutím na pole príkazu sa zobrazia vyskakovacie menu rozličných druhov príkazov, ktoré môžete priradiť ku gestu.