macOS High Sierra

Pripojenie displeja Braillovho písma typu Bluetooth

Používanie podporovaného displeja Braillovho písma typu Bluetooth s funkciou VoiceOver vyžaduje pripojenie displeja k Macu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

 1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Braillovo písmo, kliknite na Displeje a potom kliknite na tlačidlo Pridať .

  V zozname funkcie VoiceOver sa nachádzajú len displeje, ktoré sú v dosahu Macu a zrejme sa zhodujú s ovládačom funkcie VoiceOver pre displej Braillovho písma. Ak sa váš displej v zozname nenachádza, skontrolujte, či ste ho nastavili ako objaviteľný. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k displeju Braillovho písma.

 2. V zozname zariadení kliknite pri svojom displeji Braillovho písma typu Bluetooth na Pripojiť.

  Na pripojenie displeja sa použije bežné pôvodné heslo. Naraz môžete pripojiť iba jeden displej Braillovho písma typu Bluetooth.

  • Po úspešnom pripojení displeja rozpozná VoiceOver displej vždy, keď je zapnutý a v dosahu. Ak je uvedený ako primárny displej Braillovho písma, môžete ho použiť. Zostane pripojený, kým ho neodstránite zo zoznamu zariadení.

  • Ak je pripojenie neúspešné, kliknite na zobrazené tlačidlo Možnosti a zadajte kód, ktorý bol dodaný s displejom Braillovho písma.

 3. Kliknite na položku Vybrať.

  Ak displej Braillovho písma typu Bluetooth, ktorý ste vybrali, nefunguje s funkciou VoiceOver, je pravdepodobné, že sa jeho ovládač nezhoduje s ovládačom funkcie VoiceOver. Skúste pripojiť iný displej Braillovho písma typu Bluetooth.