macOS High Sierra

Exportovanie, importovanie a resetovanie nastavení

Svoje nastavenia VoiceOver môžete exportovať, importovať alebo resetovať.

Tip: Ak chcete jednoducho používať svoje nastavenia v iných počítačoch Mac a mať vždy k dispozícii aktuálnu kópiu svojich nastavení, používajte prenosné nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie prenosných nastavení.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Export nastavení

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom vyberte Súbor > Exportovať nastavenia.

  2. Vyberte miesto uloženia súboru, typ nastavení na export z vyskakovacieho menu a potom stlačte Uložiť.

    Pôvodný názov súboru indikuje typ exportovaných nastavení a má koncovku „voprefs“. Zmeny v nastaveniach, ktoré vykonáte po ich exportovaní, nebudú v súbore zaznamenané.

Import nastavení

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom vyberte Súbor > Importovať nastavenia.

  2. Vyberte súbor nastavení na import a kliknite na Otvoriť.

    VoiceOver nahradí aktuálne nastavenia rovnakého typu nastaveniami v súbore. Ak importujete webové body alebo menovky, VoiceOver ich spojí s existujúcimi webovými bodmi alebo menovkami.

Pri importovaní súborov s nastaveniami, sa nenaimportujú nastavenia, ktoré už nie sú dostupné vo VoiceOver.

Obnovenie nastavení

Obnovte základné, vlastné (napríklad aktívne body alebo priradenia klávesov v aplikácii Keyboard Commander) alebo všetky nastavenia VoiceOver na ich pôvodné hodnoty.

Dôležité: Najskôr svoje nastavenia exportujte, aby ste mali záložnú kópiu.

  • Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), vyberte Súbor a potom vyberte príkaz obnovenia.

Ak máte prenosné nastavenia na externom disku a obnovíte základné alebo všetky nastavenia VoiceOver v Macu, VoiceOver už nerozpozná prenosné nastavenia a nesynchronizuje nastavenia VoiceOver v Macu a na disku. Ak chcete znova synchronizovať nastavenia VoiceOver, musíte znova nastaviť disk prenosných nastavení.