macOS High Sierra

Navigácia pomocou klávesu Tab

Systém macOS je plne ovládateľný pomocou klávesnice, čo umožňuje použiť kláves Tab a klávesy so šípkou na presun kurzora klávesnice do textových polí, zoznamov, na tlačidlá predvoľby, zaškrtávacie políčka a ďalšie ovládacie prvky.

Keď zapnete VoiceOver, nastavenie Plný prístup klávesnice na paneli Skratky v nastaveniach Klávesnica sa automaticky prepne na možnosť „Všetky ovládacie prvky“. Keď utilitu VoiceOver vypnete, nastavenie sa prepne na možnosť „Iba textové polia a zoznamy“. Ak chcete kedykoľvek zmeniť toto nastavenie, stlačte klávesy Control a F7.

Keď navigujete pomocou klávesu Tab, pričom utilita VoiceOver je zapnutá, majte na pamäti nasledovné:

  • Ak chcete navigovať opačným smerom, stlačte kombináciu klávesov Shift a Tab.

  • Keď sa kurzor VoiceOver umiestni na položku, ihneď s touto položkou pracujete (teda nemusíte zadať príkaz). Ak chcete vypnúť automatickú interakciu klávesu Tab, otvorte VoiceOver utilitu (keď je utilita VoiceOver zapnutá, stlačte klávesy VO a F8), prejdite na kategóriu Navigácia a zrušte označenie políčka Automaticky použiť v prípade stlačenia tabulátora.

    Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..