macOS High Sierra

Navigácia pomocou zalomenia na pozícii kurzora

Keď používate zalomenie na pozícii kurzora, VoiceOver narába s položkami v okne alebo stĺpci ako so slučkou, čím sa uľahčuje navigácia.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na Navigácia a potom vyberte „Povoliť zalomenie na pozícii kurzora“.

  2. Ak chcete použiť zalomenie, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete použiť zalomenie z poslednej položky v okne na začiatok okna, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka doprava.

    • Ak chcete použiť zalomenie z prvej položky v okne na dolnú časť okna, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka doľava.

    • Ak chcete použiť zalomenie z položky v dolnej časti stĺpca (ako je napríklad zoznam) na prvú položku v nasledujúcom stĺpci, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka nadol.

    • Ak chcete použiť zalomenie z položky v hornej časti stĺpca (ako je napríklad zoznam) na poslednú položku v predchádzajúcom stĺpci, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka nahor.