macOS High Sierra

Čítanie textu

VoiceOver poskytuje rôzne spôsoby čítania textu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Ak chcete čítať

Vykonajte toto

Zhora („Čítať všetko“)

Stlačte VO-A alebo vykonajte rýchly pohyb dvoma prstami nahor. Nemusíte pracovať s dokumentom.

Od umiestnenia kurzora VoiceOver až nadol

Stlačte VO-A alebo vykonajte rýchly pohyb dvoma prstami nadol. Najskôr musíte pracovať s dokumentom.

Odsek

Stlačte klávesy VO-P. Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci odsek, stlačte klávesy VO-Shift-Page Down alebo VO-Shift-Page Up.

Riadok

Stlačte klávesy VO-L. Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok, stlačte VO-šípka nadol alebo VO-šípka nahor.

Vetu

Stlačte klávesy VO-S. Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu vetu, stlačte klávesy VO-Command-Page Down alebo VO-Command-Page Up.

Slovo

Stlačte klávesy VO-W. Ak chcete slovo počuť, stlačte znova VO-W. Ak ho chcete počuť vyslovené foneticky, stlačte znova kombináciu klávesov VO-W. Ak chcete prejsť na nasledujúce alebo predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava.

Odsek, riadok, vetu alebo slovo pomocou gest

Stlačte kláves Command pri súčasnom dotyku trackpadu prstom. Toto gesto opakujte, až kým nepočujete nastavenie, ktoré chcete použiť.

Znak

Stlačte klávesy VO-C. Ak chcete slovo počuť vyslovené foneticky, stlačte znova VO-C. Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci znak, stlačte šípku doprava alebo šípku doľava.

Ak je vo VoiceOver utilite vybrané „Použiť fonetiku“, znaky sa čítajú foneticky štýlom „a alfa n november t tango“.

Keď použijete kláves so šípkou nadol na presun z jedného riadka textu na ďalší, VoiceOver hovorí obsah riadka v mieste, kde sa nachádza bod vloženia. Keď stlačíte kláves so šípkou nadol na prvom riadku v dokumente, VoiceOver riadok neprečíta, pretože bod vloženia sa presunul na ďalší riadok. Ak si chcete vypočuť prvý riadok textu v dokumente, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka nadol.

Orientačné príkazy VO-F4-F4 a VO-F5-F5-F5 sa môžu použiť na určovanie umiestnenia bodu vloženia v dokumente.

Ak chcete priradiť príkazy klávesom, ktoré vám umožňujú rýchle prevíjanie textu dopredu alebo dozadu počas používania funkcie Čítať všetko, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom kliknite na Commanders.