macOS High Sierra

Navigácia na ploche

Plocha zobrazuje ikony mnohých položiek, napríklad priečinky, dokumenty alebo súbory obrázkov.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete prejsť na plochu, stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-D.

  • Ak chcete rýchlo prejsť na položku na ploche, zadajte prvé písmeno danej položky. Ak máte na ploche napríklad súbor s názvom „cestovné plány“, presuňte sa naň zadaním „C“.

  • Na položky na ploche sa môžete presúvať pomocou klávesov so šípkami.

  • Ak chcete otvoriť položku vybratú na ploche, stlačte klávesy Command-O. Priečinky sa otvoria v okne Findera.