macOS High Sierra

Zapnutie alebo vypnutie funkcie VoiceOver

VoiceOver môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

  • Stlačte kombináciu klávesov Command-F5. Ak je VoiceOver zapnutý, vypnete ho stlačením klávesov.

  • Použite Siri. Povedzte napríklad toto: „Turn VoiceOver on“ (Zapni VoiceOver) alebo „Turn VoiceOver off” (Vypni VoiceOver).

VoiceOver môžete zapnúť a vypnúť aj pomocou panela skratiek Možnosti prístupnosti. Ak chcete zobraziť tento panel, stlačte klávesy Option-Command-F5. Na Macu, ktorý má Touch Bar, trikrát rýchlo stlačte Touch ID. V paneli skratiek stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nezaznie možnosť VoiceOver, potom stlačte medzerník.