macOS High Sierra

Používanie klávesov routera na displeji Braillovho písma

Mnohé displeje Braillovho písma majú klávesy routera nad bunkami Braillovho písma, ktoré môžete použiť na presun kurzora VoiceOver. Vo všeobecnosti platí, že stlačením klávesu routera nad určitou položkou v riadku Braillovho písma presuniete kurzor VoiceOver alebo výber na danú položku.

Stlačením klávesu routera nad ovládacím prvkom sa kurzor VoiceOver presunie na tento ovládací prvok. Ak sa kurzor VoiceOver už nachádza na danom ovládacom prvku, stlačením klávesu routera sa vykoná predvolená akcia daného ovládacieho prvku. Ak chcete napríklad kliknúť na tlačidlo, stlačte kláves routera na presun kurzora VoiceOver na tlačidlo a potom stlačte kláves routera znova, čím sa vykoná kliknutie na dané tlačidlo. Klávesnice počítača sa pritom nemusíte dotknúť. Podobne, keď čítate text alebo navigujete textom a stlačíte kláves routera, kurzor VoiceOver sa presunie na dané miesto v texte.

Kláves routera môžete stlačiť aj nad bunkou stavu na zobrazenie rozšíreného popisu každej bodky Braillovho písma v danej bunke. Ak chcete ukončiť popis, stlačte ľubovoľný kláves routera.