macOS High Sierra

Nastavenie alebo vypnutie sledovania kurzora

Kurzor VoiceOver a kurzor klávesnice sú na základe pôvodného nastavenia synchronizované, teda nastavené tak, aby sa navzájom nasledovali (alebo „sledovali“). Táto funkcia sa nazýva „sledovanie kurzora“. Kurzor VoiceOver a kurzor myši môžete nastaviť tak, aby sa vzájomne sledovali.

Sledovanie kurzora môže byť užitočné vypnúť a používať klávesnicu, kurzor myši a bod vloženia nezávisle od seba. V aplikácii Správy môžete napríklad presunúť kurzor VoiceOver do časti okna so správou, aby ste mohli počúvať prichádzajúce správy, zatiaľ čo kurzor klávesnice zostáva v textovom poli, kam zadávate odchádzajúce správy.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zapnutie sledovania kurzora myši

 • Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Navigácia, kliknite na vyskakovacie menu „Kurzor myši“ a potom vyberte správanie kurzora myši.

  • Sleduje pozíciu kurzora VoiceOver

  • Pohybuje kurzorom VoiceOver

Vypnutie sledovania kurzora

 1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Navigácia a potom zrušte zaškrtnutie políčka Synchronizácia kurzora klávesnice kurzorom s kurzorom VoiceOver.

 2. Kliknite na vyskakovacie menu „Kurzor myši“ a potom vyberte položku „Ignoruje sa kurzor VoiceOver“.

Ak chcete počas práce dočasne zapnúť alebo vypnúť sledovanie kurzora, stlačte klávesy VO-Shift-F3. Týmto príkazom sa nezmenia nastavenia vo VoiceOver utilite. Funkcia sa len zapne alebo vypne, až kým príkaz opäť nepoužijete.

Práca s vypnutým sledovaním kurzora

 • Presunutie kurzora VoiceOver na kurzor klávesnice: Stlačte VO-Shift-F4.

 • Presunutie kurzora klávesnice na kurzor VoiceOver: Stlačte VO-Command-F4.

 • Presunutie kurzora VoiceOver na pozíciu kurzora myši: Stlačte VO-Shift-F5.

 • Presunutie kurzora myši na pozíciu kurzora VoiceOver: Stlačte VO-Command-F5.