macOS High Sierra

Informácie o zvukových efektoch VoiceOver a ich stlmení

VoiceOver používa jedinečné zvukové efekty na označenie udalostí (napríklad otvorenia okna) a umiestnení (napríklad pri dosiahnutí okraja).

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak sa chcete naučiť zvukové efekty funkcie VoiceOver, otvorte stlačením klávesov VO-H menu Pomocníka pre VoiceOver. Potom použite klávesy so šípkami na navigáciu do Pomocníka pre zvuky.

  • Ak chcete stlmiť zvukové efekty VoiceOver utility (bez toho, aby to malo vplyv na audio ostatných aplikácií), otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom kliknite na kategóriu Zvuk.

Ak používate gestá VoiceOver, vyhnite sa stlmeniu zvukových efektov. Pri určovaní umiestnenia položiek na ploche je veľmi praktické, keď môžete počuť zvukový efekt označujúci prázdne miesto.