macOS High Sierra

Používanie aktívnych bodov

Položke môžete priradiť aktívny bod a potom tento aktívny bod použiť na rýchle preskočenie na danú položku. Nemusíte sa tak, na položku presúvať. Nastavte napríklad aktívny bod na tlačidlo Nová správa v paneli s nástrojmi aplikácie Mail a potom pomocou aktívneho bodu preskočte priamo na tlačidlo (pokiaľ je aplikácia Mail otvorená).

Ak nastavíte aktívny bod na položku, ktorej stav alebo hodnota sa môžu meniť, môžete aktívny bod použiť na monitorovanie položky bez toho, aby bol na ňu nastavený kurzor.

Nastaviť môžete až 10 aktívnych bodov. Ak používate aktivity funkcie VoiceOver, pre každú aktivitu môžete nastaviť až 10 aktívnych bodov.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Aktívny bod pre položku nastavíte stlačením klávesov VO, Shift a [čísla aktívneho bodu]. Ak sa v aktívnom bode už položka používa, existujúca položka sa nahradí novou.

  • Ak chcete prejsť na aktívny bod, stlačte klávesy VO a [číslo aktívneho bodu].

    Môžete tiež použiť výber aktívnych bodov. Na jeho zobrazenie stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-X.

  • Ak si chcete vypočuť popis aktívneho bodu, stlačte klávesy VO, Command a [číslo aktívneho bodu].

  • Ak si chcete vypočuť zmeny hodnoty v aktívnom bode, stlačte klávesy VO, Command, Shift a [číslo aktívneho bodu]. Ak chcete zastaviť počúvanie oznamov funkcie VoiceOver, keď sa zmení hodnota položky, znovu stlačte tento príkaz.

  • Ak chcete odstrániť aktívny bod, stlačením VO a [čísla aktívneho bodu] prejdite na aktívny bod a následne stlačte VO, Shift a [číslo aktívneho bodu].

VoiceOver môžete použiť na priradenie príkazov aktívneho bodu ku klávesom alebo gestám.

Keď prejdete na aktívne body v tabuľkách, zoznamoch alebo webových oblastiach, môžete okamžite pracovať s týmito položkami (nemusíte na to zadávať príkaz).

Aktívne body môžete použiť na niektorých klávesniciach s podporou iného ako anglického jazyka.