macOS High Sierra

Presúvanie položiek myšou

Položky presuňte z jedného umiestnenia na druhé. Keď začínate presúvať položky, na obrazovke sa musí nachádzať počiatočné aj cieľové umiestnenie.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Používanie príkazov

 1. Presuňte kurzor VoiceOver na položku a potom ju stlačením klávesov VO- označte na presunutie.

  Ak chcete s príkazom použiť modifikátor, stlačte a podržte klávesy VO-, kým sa nezobrazí menu presúvania položiek. Potom vyberte modifikátor.

 2. Presuňte kurzor VoiceOver na miesto, kam chcete označenú položku presunúť, a potom pomocou jedného z nasledujúcich príkazov označené položky presuňte:

  • Na umiestnenie kurzora: VO-.

  • Pred umiestnenie kurzora: VO-<

  • Za umiestnenie kurzora: VO->

Ak ste na začiatku operácie vybrali modifikátor, VoiceOver ho pri presúvaní položky použije na vykonanie akéhokoľvek špecifického správania. Ak napríklad označený súbor presúvate vo Finderi, pomocou modifikátora Option funkcia VoiceOver súbor duplikuje.

Používanie myši

Sledovanie kurzora myši môže byť zapnuté alebo vypnuté.

 1. Presuňte kurzor VoiceOver na položku, ktorú chcete presunúť.

  Ak je sledovanie kurzora myši vypnuté, stlačením klávesov VO-Command-F5 presuňte kurzor VoiceOver na cieľové umiestnenie.

 2. Stlačením klávesov VO-F5 skontrolujte, či je myš na príslušnej položke.

 3. Uzamknite tlačidlo myši stlačením klávesov VO-Command-Shift-medzerník.

 4. Presuňte kurzor VoiceOver na cieľové umiestnenie.

  Ak je sledovanie kurzora myši vypnuté, stlačením klávesov VO-Command-F5 presuňte myš na cieľové umiestnenie.

 5. Stlačením klávesov VO-F5 skontrolujte, či je myš na príslušnej položke.

 6. Odomknite tlačidlo myši stlačením klávesov VO-Command-Shift-medzerník.

Presun na aktívny bod

Ak ste vo VoiceOver utilite použili kategóriu Aplikácie Commander na priradenie príkazov aktívneho bodu Presunúť označenú položku ku klávesom alebo gestám, môžete položky presunúť do toho istého aktívneho bodu.

 1. Označte položku na presunutie a potom použite niektorý z príkazov, ktoré ste priradili ku klávesu alebo gestu.

  VoiceOver vás vyzve na stlačenie numerického klávesu pre aktívny bod, ktorý chcete použiť na presúvanie, a potom označenú položku presunie za, pred alebo do aktívneho bodu.

 2. Po presunutí sa kurzor VoiceOver presunie na pôvodné umiestnenie. Toto zopakujte so všetkými položkami, ktoré chcete presunúť do aktívneho bodu.

Označenú položku je možné ďalej presúvať dovtedy, kým je na obrazovke, alebo kým neoznačíte ďalšiu položku, ktorá sa má presunúť.