macOS High Sierra

Navigácia v hláseniach

Hlásenia sa zobrazujú v pravom hornom rohu obrazovky. V závislosti od nastavených možností v nastaveniach hlásení sa zobrazujú upozornenia na hlásenia a bannery.

  • Bannery sa na obrazovke zobrazujú len nakrátko. Keď sa zobrazí banner, VoiceOver ohlási názov aplikácie (napr. Mail) a dodá krátky popis (napríklad vaše meno a predmet emailu), ale kurzor VoiceOver sa nepresunie na hlásenie.

  • Upozornenia zostanú na obrazovke, až kým nevykonáte nejakú akciu. Keď sa zobrazí upozornenie, VoiceOver ohlási Upozornenie na hlásenie a kurzor VoiceOver sa automaticky presunie na hlásenie a zostane tam, až kým nevykonáte nejakú akciu alebo neprejdete na iné miesto.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Navigácia v hlásení: Stlačte VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava. Keď budete počuť akciu, ktorú chcete vykonať (napríklad Zavrieť, Odpovedať, Odložiť alebo Neskôr), vyberte ju stlačením VO-medzerník.

    Položku, napríklad emailovú správu, môžete otvoriť aj stlačením kombinácie klávesov VO-Shift-medzerník kdekoľvek v hlásení.

  • Navigácia do upozornenia na hlásenie: Ak ste pred vykonaním akcie opustili upozornenie, môžete sa doň vrátiť stlačením kombinácie klávesov VO-F1-F1, čím sa otvorí Výber aplikácií. Potom stláčajte VO-šípka nadol, kým nebudete počuť Centrum hlásení, stlačením VO-medzerník ho vyberte, stláčajte VO-šípka nadol, kým nebudete počuť hlásenie, ktoré chcete prečítať, a potom ho vyberte stlačením VO-medzerník.

Nevybavené hlásenia môžete zobraziť v zobrazení Hlásenia v Centre hlásení. Ak chcete otvoriť Centrum hlásení, stlačením klávesov VO-M-M preskočte na ďalšie položky menu na lište, stlačte VO-šípka doprava, kým nebudete počuť Centrum hlásení, potom stlačte VO-medzerník.