macOS High Sierra

Prispôsobenie výslovnosti textu a symbolov

Zadaním náhrad určite, ako má VoiceOver vyslovovať určitý text alebo symboly. Môžete napríklad nahradiť text „8 0 2 bodka jedenásť b“ za „8 nula 2 bodka jedna jedna b“.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Reč, kliknite na Výslovnosť a potom kliknite na tlačidlo Pridať .

  2. V novom riadku zadajte text, ktorého výslovnosť chcete prispôsobiť, stlačením klávesu Tab sa presuňte na stĺpec Nahrádzanie a zadajte, ako má VoiceOver daný text vysloviť.

    • Ak chcete určiť aplikáciu, v ktorej má VoiceOver danú výslovnosť použiť, vyberte ju z vyskakovacieho menu Aplikácia.

      V menu sú uvedené otvorené aplikácie a položka Nájsť aplikáciu, pomocou ktorej môžete vybrať aplikáciu, ktorá nie je otvorená. Ak chcete použiť danú výslovnosť v ľubovoľnej aplikácii, nechajte vybranú položku Všetky aplikácie.

    • Ak chcete, aby sa ignorovali veľké a malé písmená, zaškrtnite políčko Ignorovať veľkosť písmen.

Výslovnosť môžete prispôsobiť tak, že pomocou aplikácií Commander priradíte príkaz Pridať výslovnosť ku klávesu alebo gestu. Príkaz zobrazí dialógové okno, kde pridáte novú výslovnosť, ktorá sa pridá do zoznamu na paneli Výslovnosť.