macOS High Sierra

Používanie modifikátora VoiceOver

Príkazy Voiceover zadáte stlačením modifikátora VoiceOver súčasne s jedným alebo viac inými klávesmi. Ako modifikátor VoiceOver môžete nastaviť kláves Caps Lock alebo súčasne stlačené klávesy Control a Option. Ak chcete napríklad otvoriť menu Pomocník pre VoiceOver, môžete stlačiť klávesy Caps Lock a H alebo klávesy Control, Option a H.

V pomocníkovi sa príkazy VoiceOver zobrazujú ako VO-kláves, kde VO označuje modifikátor VoiceOver nastavený v kategórii Všeobecné vo VoiceOver utilite. Príkaz VoiceOver VO-Shift-M napríklad znamená stlačenie modifikátora VoiceOver súčasne s klávesmi Shift a M. V závislosti od toho, ktorý modifikátor VoiceOver používate, stlačíte klávesy Caps Lock-Shift-M alebo Control-Option-Shift-M.

Modifikátor VoiceOver môžete zamknúť, aby ste ho nemuseli stláčať, a uľahčiť si tak zadávanie príkazov VoiceOver. Ak je modifikátor VoiceOver uzamknutý, príkaz VO-Shift-M napríklad zadáte jednoducho súčasným stlačením klávesov Shift a M, pričom nemusíte stláčať kláves Caps Lock ani klávesy Control a Option.

  • Modifikátor VoiceOver uzamknete stlačením klávesov VO-;. Ak chcete modifikátor odomknúť, opäť stlačte tento príkaz.

  • Ak chcete použiť kláves Caps Lock na písanie veľkých písmen, keď je modifikátor VoiceOver nastavený na Caps Lock, kláves Caps Lock dvakrát rýchlo stlačte.