macOS High Sierra

Výber textu

Ak je zapnuté sledovanie kurzora, môžete vybrať text pomocou štandardných skratiek klávesnice systému macOS, gest VoiceOver alebo rýchlej navigácie.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Používanie štandardných skratiek systému macOS

 • Vybrať znak napravo alebo naľavo od bodu vloženia: Stlačte Shift-šípka doprava alebo Shift-šípka doľava.

 • Vybrať slovo napravo alebo naľavo od bodu vloženia: Stlačte Shift-Option-šípka doprava alebo Shift-Option-šípka doľava.

 • Vybrať text od umiestnenia kurzora klávesnice po začiatok alebo koniec riadka: Stlačte Shift-Command-šípka doprava alebo Shift-Command-šípka doľava.

 • Vybrať text od umiestnenia kurzora klávesnice po začiatok alebo koniec textovej oblasti: Stlačte Shift-Command-šípka nahor alebo Shift-Command-šípka nadol.

Ak sa text nedá vybrať pomocou týchto skratiek, stlačte VO-Return. Ak chcete prečítať text, ktorý chcete vybrať, stlačte modifikátor VoiceOver a šípky a potom znova stlačte klávesy VO-Return. Čítaný text je vybraný.

Používanie gest utility VoiceOver

 1. Otáčaním dvoma prstami na trackpade otvorte rotor gest. Následne pokračuje v otáčaní, kým nebudete počuť názov zoznamu Znaky a slová alebo zoznamu Hlavičky, riadky alebo statický text.

 2. Ak chcete označiť text od začiatku po ďalší prvok rotora, roztiahnite prsty zovreté k sebe.

  Ak chcete označenie zrušiť, pritiahnite prsty k sebe.

Používanie rýchlej navigácie

 1. Otvorte rotor stlačením kombinácie klávesov so šípkou doľava a so šípkou nahor alebo klávesov so šípkou doprava a so šípkou nahor.

 2. Stlačením kombinácie klávesu so šípkou doprava a klávesu so šípkou nahor (na prechod na ďalší zoznam) alebo kombinácie klávesu so šípkou doľava a klávesu so šípkou nahor (na prechod na predchádzajúci zoznam) prejdite na zoznam Znaky a Slová alebo na zoznam Nadpisy, riadky alebo statický text.

 3. Stlačením klávesov so šípkou nahor a nadol prechádzajte položkami zoznamu a stlačením klávesov Shift-šípka nadol položky označujte.

  Ak chcete označenie položky zrušiť, stlačte klávesy Shift-šípka nahor.

Ak chcete vybratý text vymazať, stlačte kláves Delete. Ak nechtiac vymažete text, skúste stlačiť klávesy Command-Z, čím sa chyba napraví.