macOS High Sierra

Počúvanie interpunkcie

Zmeňte úroveň interpunkcie, ktorú číta VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak chcete otvoriť rotor množstva rozprávania, stlačte klávesy VO-V.

  2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť oznam „interpunkcia“ a aktuálne nastavenie.

  3. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým nebudete počuť požadované nastavenie, ako napríklad Všetko alebo Žiadne.

  4. Rotor zatvoríte stlačením klávesu Escape alebo Fn-Tab.

Možnosti interpunkcie môžete tiež nastaviť v paneli Text kategórie Množstvo rozprávania vo VoiceOver utilite. Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu a je zapnutá funkcia VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8.

Ak používate prenosné nastavenia v hosťovskom počítači, po zmene sa nastavenia interpunkcie uložia na disk prenosných nastavení, a nie do hosťovského počítača.