macOS High Sierra

Počúvanie pomôcok a informácií o položke

Utilita VoiceOver poskytuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých môžete získať informácie o položke označenej kurzorom VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak si chcete vypočuť popis položky, stlačte klávesy VO a F3. Ak je povolená aplikácia Trackpad Commander, trikrát klepnite na trackpad. Zvukový efekt oznámi, ak sa kurzor nachádza na prázdnom mieste.

  • Ak si chcete vypočuť značku Pomocníka pre položku, stlačte klávesy VO, Shift a H. Ak pre danú položku značka Pomocníka (niekedy nazývaná aj „pomôcka“) neexistuje, VoiceOver vám to oznámi.

  • Ak si chcete vypočuť, ako používať položku, stlačte klávesy VO, Shift a N.

Ak chcete, aby sa značky pomocníka a inštrukcie prečítali automaticky, otvorte VoiceOver utilitu (keď je VoiceOver utilita zapnutá stlačte klávesy VO a F8), kliknite na kategóriu Verbozita a potom kliknite na Pomôcky.