macOS High Sierra

Používanie tlačidiel, zaškrtávacích políčok a iných ovládacích prvkov

Skôr než vyberiete tlačidlo, zaškrtávacie políčko alebo iný prvok užívateľského rozhrania, uistite sa, že viete, kde sa nachádza kurzor klávesnice a kurzor VoiceOver. Ďalšie informácie nájdete v časti Počúvanie aktuálneho výberu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Zaškrtnutie alebo zrušenie zaškrtnutia políčka alebo iného ovládacieho prvku: Stlačte klávesy VO-medzerník alebo dvakrát klepnite. Ak máte zapnutú rýchlu navigáciu, stlačte klávesy so šípkami nadol a nahor.

  • Podržanie tlačidla, ktoré je označené kurzorom VoiceOver: Stlačte a podržte stlačené klávesy VO-medzerník. Ak chcete držanie tlačidla ukončiť, uvoľnite medzerník.

  • Otvorenie vyskakovacieho menu: Stlačte klávesy VO-medzerník alebo dvakrát klepnite na trackpad. Ak máte zapnutú rýchlu navigáciu, stlačte klávesy so šípkami nadol a nahor.

  • Upravenie posuvníka, krokovača alebo rozdeľovníka: Začnite pracovať s ovládacím prvkom (stlačte VO-Shift-šípka nadol alebo na trackpade urobte dvomi prstami rýchly pohyb doprava). Potom znížte alebo zvýšte nastavenie (použite klávesy VO a klávesy so šípkami alebo na trackpade urobte rýchly pohyb jedným prstom nahor alebo nadol). Keď ste skončili, ukončite prácu s ovládacím prvkom (stlačte VO-Shift-šípka nahor alebo na trackpade urobte dvomi prstami rýchly pohyb doľava).