macOS High Sierra

Navigačné príkazy

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad pohyb po obrazovke, v oknách a na webových stránkach a sledovanie pohybu kurzora. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Presunúť kurzor VoiceOver nahor

VO a šípka nahor

Presunúť kurzor VoiceOver nadol

VO a šípka nadol

Presunúť kurzor VoiceOver doľava

VO a šípka doľava

Presunúť kurzor VoiceOver doprava

VO a šípka doprava

Presunúť nahor viditeľnej oblasti (napríklad oblasti okna alebo textovej oblasti), kde sa nachádza kurzor VoiceOver

VO, Shift a Home

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Fn a šípka doľava.

Presunúť nadol viditeľnej oblasti (napríklad oblasti okna alebo textovej oblasti), kde sa nachádza kurzor VoiceOver

VO, Shift a End

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Fn a šípka doprava.

Presunúť nahor oblasti (napríklad oblasti okna alebo textovej oblasti), kde sa nachádza kurzor VoiceOver, v prípade potreby rolovať

VO a Home

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Shift, Fn a šípka doľava.

Presunúť nadol oblasti (napríklad oblasti okna alebo textovej oblasti), kde sa nachádza kurzor VoiceOver, v prípade potreby rolovať

VO a End

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Shift, Fn a šípka doprava.

Presunúť nahor okna, na prvú položku v Docku, na prvú položku na ploche, v závislosti od umiestnenia

VO, Command a Home

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Command, Fn a šípka doľava.

Presunúť do pravého dolného rohu okna, na poslednú položku v Docku, na poslednú položku na ploche, v závislosti od umiestnenia

VO, Command a End

Na niektorých klávesniciach stlačte kombináciu klávesov VO, Command, Fn a šípka doprava.

Presunúť okno obsahujúce kurzor VoiceOver dopredu a aktivovať ho

VO, Shift a F2

Spustiť nástroj výberu položiek

VO a I

Otvoriť Rotor

VO a U

Presunúť do Docku

VO a D

Presunúť na plochu

VO, Shift a D

Presunúť na lištu

VO a M

Presunúť na stavové menu v lište

VO, M a M

Otvoriť menu skratiek

VO, Shift a M

Prejsť na prepojenú položku (napríklad zo správy v zozname správ aplikácie Mail do náhľadu správy).

VO a J

Dočasne vypnúť alebo zapnúť možnosti sledovania kurzora vybraté v utilite VoiceOver. Tento príkaz nezmení nastavenia v utilite VoiceOver.

VO, Shift a F3

Presunúť kurzor VoiceOver na kurzor klávesnice

VO, Shift a F4

Presunúť kurzor klávesnice na kurzor VoiceOver

VO, Command a F4

Presunúť kurzor VoiceOver na kurzor myši

VO, Shift a F5

Presunúť kurzor myši na kurzor VoiceOver

VO, Command a F5

Prejsť z aktuálneho umiestnenia na akúkoľvek zobrazenú metódu vstupu alebo panel automatickej opravy a potom späť na pôvodné umiestnenie

VO, Shift a J

Nájsť text

VO a F

Pri vyhľadávaní textu prechádzať históriou vyhľadávaných položiek

VO a šípka nahor alebo šípka nadol

Presunúť kurzor VoiceOver v danom smere, v prípade potreby zalomiť

VO, Command, Shift a klávesy so šípkami

Nastaviť alebo odstrániť aktívny bod

VO, Shift a [číslo aktívneho bodu]

Prejsť na aktívny bod

VO a [číslo aktívneho bodu]

Vypočuť si opis aktívneho bodu

VO, Command a [číslo aktívneho bodu]

Prepnúť sledovanie zmien v aktívnom bode

VO, Command, Shift a [číslo aktívneho bodu]

Otvoriť výber aktívnych bodov

VO, Shift a X

Presunúť na ďalší aktívny bod

VO a ]

Presunúť na predchádzajúci aktívny bod

VO a [

Prejsť do nadradeného priečinka

VO, Command a \

Preskočiť na tlačidlo zoraďovania v hlavičke stĺpca tabuľky

VO a |

Ak tabuľka obsahuje aj hlavičku riadka, VoiceOver zobrazí menu, z ktorého môžete vybrať hlavičku stĺpca alebo riadka. Stlačte kombináciu klávesov VO a šípku doprava, kým sa nezobrazí požadovaná hlavička, potom stlačte medzerník.