Návrhy vyhľadávania Safari

Safari a návrhy Siri, vyhľadávanie a súkromie

Siri analyzuje, ako využívate zariadenie, aby mohla poskytnúť prispôsobené návrhy a lepšie vyhľadávanie pomocou lokálneho spracovania v zariadení

Siri zisťuje, ako používate svoje zariadenia, aby mohla prispôsobiť vašu skúsenosť. Na základe informácií uložených vo vašom zariadení, ako sú história prezerania v Safari, emaily, správy a kontakty, ako aj na základe informácií získaných z iných nainštalovaných apiek, môže Siri poskytovať návrhy v Spotlighte, vo funkcii Prehľadať, v Správach, vo fotografických spomienkach a na ďalších miestach pomocou lokálneho spracovania na danom zariadení. Úplný zoznam funkcií, ktoré Siri prispôsobuje, sa nachádza v sekcii Siri v Systémových nastaveniach, v časti Návrhy Siri a súkromie.

Prispôsobenie sa synchronizuje na všetkých vašich zariadeniach so šifrovaním v rámci celého systému

Siri bezpečne synchronizuje tieto informácie vo vašich zariadeniach, aby bola vaša skúsenosť na všetkých konzistentná. Táto synchronizácia sa vykonáva s použitím šifrovania v rámci celého systému.

Aby boli návrhy a výsledky vyhľadávania pre vás relevantnejšie, určité informácie sa odosielajú do Apple, a tieto informácie sa nespájajú s vašou osobou

V niektorých prípadoch, napríklad keď používate návrhy Siri v Spotlighte, prehľadávaní alebo Safari, sa môžu všeobecné témy záujmov, ktoré Siri zistila, poslať do Apple, aby boli výsledky vášho vyhľadávania relevantnejšie. Tieto témy záujmov, napríklad varenie alebo basketbal, pomôžu poskytnúť vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania, a používame techniky na ochranu súkromia, aby sme tieto témy záujmov od odlúčili od vašej osoby.

Pri vyhľadávaní vaše zariadenie okrem týchto tém záujmov posiela do Apple na spracovanie vašej požiadavky vaše vyhľadávacie dotazy, návrhy, ktoré ste vybrali, a príslušné údaje o používaní. Tieto informácie nie sú s vami spojené. Výsledky vyhľadávania zobrazujúce súbory a obsah vo vašom zariadení sa neodošlú.

Ak máte v zariadení zapnuté lokalizačné služby, poloha vášho zariadenia sa odošle do Apple, aby bolo možné poskytnúť relevantnejšie odporúčania. Ak váš Mac dokáže využívať služby na odoberanie hudby a videí, môžu sa v záujme poskytnutia vhodnejších návrhov na hudbu a videá spoločnosti Apple zasielať informácie, ako sú názvy služieb odoberania alebo typy odoberaní. Spoločnosti Apple sa nezašle názov, číslo ani heslo vášho účtu. Poloha, vyhľadávacie dotazy, vaše záujmy a informácie o používaní odoslané do Apple použije Apple iba na zvýšenie relevantnosti návrhov a na vylepšenie ďalších produktov a služieb Apple.

Ak chcete zlepšiť výsledky vyhľadávania, slová a frázy zozbierané za určité obdobie z bežného vyhľadávania sa môžu odoslať zo spoločnosti Apple do webového vyhľadávača.

Máte možnosť výberu a môžete sa rozhodnúť

Ak nechcete, aby návrhy Siri posielali informácie do Apple, môžete ich vypnúť. Môžete to urobiť v Systémových nastaveniach. Vyberte Spotlight a zrušte zaškrtnutie políčok Návrhy Spotlightu a Návrhy Spotlightu vo vyhľadávaní v slovníku. Návrhy Safari je možné vypnúť v Safari. Otvorte Safari, v menu Safari vyberte Nastavenia, kliknite na Vyhľadávanie a vypnite možnosť Zahrnúť Návrhy Safari.

Môžete zastaviť posielanie informácií z aplikácií na prispôsobenie Siri. Prejdite do Systémových nastavení, kliknite na Siri a potom vyberte Návrhy Siri a súkromie. Zrušte zaškrtnutie políčka pre aplikáciu.

Môžete vypnúť Lokalizačné služby pre návrhy Siri. Ak to chcete spraviť, otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie, v tabe Súkromie vyberte Lokalizačné služby, kliknite na zámok, aby ste mohli vykonať zmeny, a zadajte heslo, vyberte Detaily vedľa položky Systémové služby a zrušte zaškrtnutie políčka Návrhy založené na polohe. Po vypnutí lokalizačných služieb vo vašom zariadení nebude vaša presná poloha odosielaná do Apple. Spoločnosť Apple môže na účely poskytovania relevantných návrhov pri vyhľadávaní používať IP adresu vášho internetového pripojenia, aby približne určila vašu polohu priradením IP adresy geografickej oblasti.

Ak nechcete, aby sa prispôsobenie Siri synchronizovalo na vašich zariadeniach, Siri môžete zakázať v nastaveniach iCloudu.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.